Βιβλιοθήκη » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Μουσείου

Το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης διαθέτει μια Τεχνική Βιβλιοθήκη, η οποία έχει προκύψει από δωρεές. Αφορά διαφόρους κλάδους της βιομηχανίας (βυρσοδεψία, κλωστοϋφαντουργία, βαμβακουργία, νηματουργία κ. ά.), καθώς και της τεχνικής εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δωρεές βιβλίων των βυρσοδεψών Μενελάου Κορνηλάκη, της εταιρείας «Δενδρινού και Κούτση», του χημικού μηχανικού Φαίδωνα Κοντόπουλου, του κλωστοϋφαντουργού Λέοντος Δούνια και του ναυπηγού Κωνσταντίνου Φιλίππου. Από τις ξενόγλωσσες εκδόσεις που βρίσκονται μεταξύ άλλων στην Τεχνική Βιβλιοθήκη του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης ξεχωρίζουν ορισμένες γερμανικές και γαλλικές των αρχών του 20ου αιώνα.

Ακολουθεί καταγραφή των εκδόσεων που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Βιβλιοθήκη του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης. Την καταγραφή έχει κάνει ο Αχιλλέας Δημητρόπουλος.

ΔΩΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΚΟΥΤΣΗ

ΔΩΡΕΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΕΚΛΕΝΗ

ΔΩΡΕΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΚΟΥΤΣΗ ΔΟΥΝΙΑΣ ΛΕΩΝ

ΔΩΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΔΟΥΝΙΑ

ΔΩΡΕΑ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΦΑΙΔΩΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ