ΔΩΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

ΔΩΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

Βασίλης Α. Καρδάσης. 1987. Μελέτες Οικονομικής Ιστορίας. ΣΥΡΟΣ Σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου ( 1832 – 1857 ). Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα. 473 σελίδες.

Βασίλης Α. Καρδάσης. 1999. Μελέτες Οικονομικής Ιστορίας. ΣΥΡΟΣ Σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου ( 1832 – 1857 ). Β’ Έκδοση. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα. 473 σελίδες.

——————————————– . ———————- . —————————————————————-