ΔΩΡΕΑ ΦΑΙΔΩΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

ΔΩΡΕΑ ΦΑΙΔΩΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΩΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΑΙΔΩΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ( 1920- 1998 )

που παραχωρήθηκαν στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης διαμέσου της συγγενούς του κ. Κοντόπουλου κυρίας Ερριέτας – Βαλερής Κοντοπούλου – Μπενβενίστε και

της κυρίας Χριστίνας Αγριαντώνη.

Την καταγραφή έκανε ο Αχιλλέας Δημητρόπουλος.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΑΙΔΩΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Α

Abraham, Herbert. 1938. Asphalts and allied substances. D. van Nostrand Company, Inc.

New York. 1491 p.

Adhesives Technology Annual 1978. First Edition. Edited by M. J. Satriana. Noyes Data

Corporation. 306 p.

Alden, John L. 1949. Design of Industrial Exhaust Systems. The Industrial Press. New York.

252 p.

Alelio, D’, G.F. 1948. Experimental Plastics and Synthetic Resins. John Wiley & Sons, Inc. New

York. 185 p.

Althouse, Andrew D. & Turnquist, Carl H. 1949. Modern Electric and Gas Refrigeration. The

Goodheart – Willcox Company, Inc. Publishers.

Chicago. 858 p.

Ans, D’, Jean. ( Herausgegeben von ). 1939. Chemisch-technische Untersuchungsmethoden.

Ergänzungswerk zur achten Auflage. Erster Teil.

Allgemeine Untersuchungsmethoden. Verlag von

Julius Springer. Berlin. 424 S.

Ans, D’, Jean. 1940. Chemisch- technische Untersuchungsmethoden. Ergänzungswerk zur

achten Auflage. Dritter Teil- Untersuchungsmethoden der organisch-

chemischen Technologie. Verlag von Julius Springer. Berlin. 972 S.

Appelius, W. 1913. Das Wasser als Kesselspeise – und Gebrauchs – wasser in der Geberei. Gerlachshe Buchdruckerei. 42 S.

Armstrong, H. C. & Lewis, C. V. 1942. Practical Boiler Firing. A Handbook on Scientific Boiler

Operation for Stokers, Students and Boiler

Superintendents. Charles Griffin & Company Limited.

London. 132 p.

Arsdel, van, Wallace, B. & Copley, Michael J. 1963. Food Dehydration. Volume I.- Principles.

The Avi Publishing Company, Inc.

Westport, Connecticut. 185 p.

Arsdel, van, Wallace, B. & Copley, Michael J. 1964. Food Dehydration. Volume II.- Products

and Technology. The Avi Publishing

Company, Inc. Westport, Connecticut.

721 p.

Aubry, Albert. 1923. La Grande Industrie des Acides Organiques. Bitartrate et Potassium.

Acide Tartrique. Acide Citrique. Dunod Éditeur. Paris. 560 p.

B

Begemann, Myron L. 1942. Manufacturing Processes. John Wiley & Sons, Inc. London. 579 p.

Bennett, H. 1976. The Chemical Formulary. Chemical Publishing Company, Inc. New York.

418 p.

Blais, John F. 1959. Amino Resins. Reinhold Plastics Applications Series. Reinhold Publishing

Corporation. New York. 220 p.

Bottler, Max. 1924. Harze und Harzindustrie. Dr Max Jänecke Verlagsbuchhandlung. Leipzig.

224 S.

Brehm, Hans H. 1947. Kältetechnik. Schweizer Druck-und Verlagshaus. Zurich. 287 S.

BRITISH STANDARD METHODS FOR SAMPLING AND TESTING GELATINES. Published by the

British Standards Institution, Publications Department. London. B. S. 757: 1944.

Incorporating amendments issued April, 1946, and January, 1949. 36 p.

Boulvin, J. 1896. Cours de Mécanique Appliquée aux Machines. Professé à l’ école spéciale

du génie civil de Gand. 5e Fascicule. Machines à Vapeur. E. Bernard et Cie,

Imprimeurs-Éditeurs. Paris. 238 p.

Brochet, André. 1927. Manuel Pratique de Galvanoplastie et de Dépots Électrochimiques.

Librairie J. – B. Baillière et Fils. Paris. 412 p.

Bruins, Paul F. 1970. Polyblends and Composites. Interscience Publishers, John Wiley & Sons.

New York. 292 p.

Bruins, Paul F. 1969. Polyurethane Technology. Interscience Publishers, John Wiley & Sons.

New York. 289 p.

Bruins, Paul F. 1976. Unsaturated Polyester Technology. Gordon and Breach Science

Publishers, Ltd. Paris. 437 p.

Brunner, Richard.1923. The Manufacture of Lubricants, Shoe Polishes and Leather Dressings.

Scott, Greenwood and Son. London. 244 p.

Bucherer, Hans Th. 1921. Lehrbuch der Farbenchemie. Einschliesslich der Gewinnung und

Verarbeitung des Teers sowie der Methoden zur Darstellung der

vor-und zwischenprodukte. Zweite, neubearbeitete Auflage.

Verlag von Otto Spamer. Leipzig. 636 S.

C

Carswell, T. S. 1947. Phenoplasts-their structure, properties, and chemical technology.

Interscience Publishers Inc. New York. 267 p.

Carswell, T. S. 1947. Phenoplasts-their structure, properties, and chemical technology.

Interscience Publishers Inc. New York. 267 p.

Cast Metals Handbook. 1944 Edition. Published by American Foundrymen’s Association.

Reprinted 1945. Chicago, Illinois. 745 p.

Champetier, G. & Rabaté, H. 1956. Chimie des peintures vernis et pigments. Tome I. Dunod.

Paris. 661 p.

Champetier, G. & Rabaté, H. 1956. Chimie des peintures vernis et pigments. Tome II. Dunod.

Paris. 643 p.

Chemie. Grenzgebiete der Chemie Bücher und Zeitschriften. Katalog 13.1956. Verlag Chemie

Gm BH. Abteilung Sortiment und Antiquariat. Weinheim / Bergstr., Pappelallee 3.

200 S.

Cherry, Raymond. 1948. General Plastics-Projects and Procedures. Third Edition. Mc Knight

& Mc Knight. Bloomighton, Illinois. 156 p.

Clapp, Howard WM & Clark, Donald Sherman. 1938. Engineering Materials and Processes.

Metals and Plastics. First Edition.

Seventh Impression. International

Textbook Company. Scranton,

Pennsylvania. 543 p.

D

Dagot, Maurice. 1926. Manuel du Faïencier. Librairie J. – B. Baillière & Fils. Paris. 372 p.

Danforth, G. W. 1917. An elementary outline of Mechanical Processes. The United States

Naval Institute. Annapolis, Maryland. 423 p.

Diserens, Louis. 1948. The Chemical Technology of Dyeing and Printing: Vat, Sulfur,

Indigosol, Azo and Chrome Dyestuffs and their Auxiliaries. Translated

and Revised from Second German Edition by Paul Wengraf and

Herman P. Baumann. Reinhold Publishing Corporation. New York.

500 p.

Dooley, William H. 1923. Applied Science for Metal and Wood Workers. The Ronald Press

Company. New York. 559 p.

Dowex:: ION Exchange. The Dow Chemical Company. Midland, Michigan, 1958, 1959, The

Dow Chemical Company, 80 p.

Dumesnil, P. Fabrication de la Poussière Blanche, Chaux, Ciment, Plâtre. Édition: Matériaux

de Construction et de Travaux Publics. Paris. 468 p.

Dunning, Henry R. 1977. Pressure-sensitive Adhesives. Second Edition. Noyes Data

Corporation. 428 p.

Dupont, G. 1926. Les essences de Térébenthine. Masson & Cᵎᵄ = Gauthier Villars & Cᵎᵄ. Paris.

332 p.

F

Field, Samuel & Weil, Dudley A. 1946. Electro-Plating. Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd. London.

483 p.

Foerster, Fritz. 1922. Electrochemie Wässeriger Lösungen. Dritte vermehrte und verbesserte

Auflage. Verlag von Johann Ambrosius Barth. Leipzig. 900 S.

Franklin, Arnold J. 1976. Cement and Mortar Additives. Second Edition. Noyes Data

Corporation. 307 p.

Fritsch, J. 1921. Fabrication des Briques et des Tuiles. Librairie Générale Scientifique et

Industrielle. Desforges. Paris. 460 p.

G

Gaynes, Norman I. 1967. Formulation of Organic Coatings. D. van Nostrand Company, Inc.

Princeton, New Jersey. 386 p.

Geymet. 1889. Traité pratique de Platinotypie sur émail, sur porcelaine et sur verre.Gauthier-

Villars et Fils, imprimeurs-libraires, éditeurs de la Bibliothèque

Photographique. Paris. 107 p.

Graham, Frank D. 1948. Audels House Heating Guide, including Ventilating and Air

Conditioning. Theo.Audel & Co., Publishers. New York. 966 p.

Grist, D. H. 1955. Rice. Longmans, Green and Co., Ltd. London. 333 p.

Groggins, P. H. 1958. Unit Processes in Organic Synthesis. Fifth Edition. Mc Graw-Hill Book

Company, Inc. Kōgakusha Company, Ltd. Tokyo. 1070 p.

Guérrillot, A. 1935. Méthodes modernes de Protection des Métaux contre la Corrosion.

Librairie J. – B. Baillière et Fils. Paris. 254 p.

H

Henglein, F. A. 1949. Crundriss der Chemischen Technik. Verlag Chemie, GmBH, Weinheim /

Bergstr. und Berlin. 636 S.

Herb, Charles O. 1936. Die-Casting. The Industrial Press, The Machinery Publishing Co., Ltd.

London & New York City. 300 p.

Hessenland, Max. 1940. Praktikum der gewerblichen Chemie. J. F. Lehmanns Verlag /

München-Berlin. 322 S.

Hitschfeld, Oswald. 1976. Naturgemässe Schädlings-Abwehr. Heinrich Schwab Verlag.

Schopfheim. 142 S.

Hofmann, Karl A. & Hofmann, Ulrich R. 1939. Anorganische Chemie. Achte Auflage. Friedr.

Vieweg & Sohn, Braunschweig. 796 p.

Holzbearbeitungs-Maschinen. Edition 1955. Deutscher Innen-und Aussenhandel. Berlin.

363 S.

Howard, A. J. 1949. Canning Technology. J. & A. Churchill Ltd. London. 287 p.

J

James, G. V. 1971. Water Treatment. Technical Press. Edinburgh. 311 p.

Jamieson, George S. 1943. Vegetable Fats and Oils. Reinhold Publishing Corporation. New

York. 508 p.

Jousset, J. 1961. Matières plastiques. Tome I. Dunod. Paris. 315 p.

Jousset, J. 1961. Matières plastiques. Tome II. Dunod. Paris. 222 p.

K

Karrel, Paul. 1937. Lehrbuch der Organischen Chemie. Fünfte, umgearbeitete und vermehrte

Auflage. Georg Thieme Verlag. Leipzig. 973 S.

Keghel, Maurice, de. 1950. La fabrication des produits d’entretien de polissage et de

brillantage pour métaux, bois et cuirs et leurs applications. Cires à

cacheter. Gauthier-Villars, imprimeur-éditeur. Paris.

Keghel, Maurice, de. 1959. Traité Général de la Fabrication des Colles, des Glutinants et

Matières d’ Apprêts. Gauthier-Villars, éditeur-imprimeur-libraire.

Paris. 764 p.

Krause, A. & Lange, A. 1969.Introduction to the Chemical Analysis of Plastics. Iliffe Books Ltd.

London. 226 p.

L

Larchevêque, Marc.1928. Fabrication industrielle des Porcelaines. Librairie J.-B. Baillière et

Fils. Paris. 480 p.

Larchevêque, Marc. 1929. Fabrication industrielle des Porcelaines. Cuisson, Décoration.

Librairie J. – B. Baillière et Fils. Paris. 371 p.

Lecrenier, Ad. & Gilard, P. La vie du verre. Georges Thone, Éditeur. Liège ( Belgique ). 190 p.

M

Mache, Heinrich. 1921.Einführung in die Theorie der Wärme. Vereinigung Wissenschaftlicher

Verlager Walter de Gruyter & Co. Berlin und Leipzig. 319 S.

Mersereau, Samuel Foster. 1947. Materials of Industry. Their Distribution and Production.

Mc Graw-Hill Book Company, Inc. New York and London.

623 p.

Methanol Technology and Application in Motor Fuels. Edited by J. K. Paul. Noyes Data

Corporation. 469 p.

Meyer, Hermann. 1942. Lehrbuch der mechanischen Technologie der Maschinenbaustoffe.

Vierzehnte, neubearbeitete Auflage. Dr. Max Jänecke

Verlagsbuchhandlung. Leipzig. 384 S.

Modern Uses of Nonferrous Metals. Edited by C. H. Mathiewson. Published for the

Seeley W. Mudd Fund by the American Institute of Mining and Metallurgical

Engineers. New York 1935. 427 p.

Moldenke, Richard. 1927. Malleable Casting. International Textbook Company. Scranton,

Pa. 77 p.

N

Nadon, John M. & Gelmine, Bert J. 1939. Industrial Electricity. D.van Nostrand Company, Inc.

New York. 607 p.

Newcomb, Rexford Jr. 1947. Ceramic Whitewares. History, Technology and Applications.

Pitman Publishing Corporation. Toronto. 313 p.

O

Oelschläger, Julius. 1925. Der Wärmeingenieur. Verlag von Otto Spamer. Leipzig. 572 S.

P

Pailly, R. 1933. Les appareils de mélange dans l’ industrie chimique. Mélangeurs-Malaxeurs-

Agitateurs. Librairie J. – B. Baillière et Fils. Paris. 120 p.

Parmellee, Cullen W. 1948. Ceramic Glazes. Industrial Publications, Inc. Illinois. 321 p.

Parry, Ernest J. 1918. The Chemistry of Essential Oils and Artificial Perfumes. Volume I.

Monographs on Essential Oils. Scott, Greenwood and Son. London.

521 p.

Piccioni, Marcello. 1965. Dictionnaire des Aliments pour les Animaux. Mise à jour et

adaptation pour la version franҫaise par Jacques Hardouin,

ingenieur agronome A. I. Gx, Docteur en Médecine Vétérinaire.

Edagricole ( Edizioni Agricole ). Bologna. 638 p.

Pieper, Hans Joachim, Bruchmann, Ernest-Erich & Kolb, Erich. 1977. Technologie der

Obstbrennerei. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. 420 S.

Pohl, Friedrich, Schnippenkötter, Josef & Weyres, Theobald. 1932. Physik für höhere

Lehranstalten. Ferd. Dümmlers Verlag. Berlin und

Bonn. 326 S.

Prelini, Giuseppe. 1949. Sbianca e Tintura delle Fibre Tessili Stampa dei Tessuti. Seconda

Edizione completamente rifatta. Editore Ulrico Hoepli. Milano.

350 p.

R

Ranney, Maurice William. 1978. Fertilizer Additives and Soil Conditioners. Noyes Data

Corporation. 298 p.

Ranney, Maurice William. 1978. Fuel Additives for Internal Combustion Engines. Recent

Developments. Noyes Data Corporation. 300 p.

Ratgeber für die Verwendung von BASF-Erzeugnissen in der Papierindustrie. Badische Anilin-

& Soda-Fabrik AG. Ludwigshafen am Rhein. 189 S.

Read, William Thornton. 1946. Industrial Chemistry. Third Edition. John Wiley and Sons, Inc.

New York. 631 p.

Richards, Joseph W. 1910. Metallurgical Calculations. Part II. Iron and Steel. Mc Graw-Hill

Book Company, Inc. New York. 444 p.

Riegel, Emil Raymond. 1949. Industrial Chemistry. An elementary treatise for the student

and general reader. Fifth Edition. Reinhold Publishing

Corporation. New York. 1015 p.

Ruggli, Paul. 1925. Praktikum der Färberei und Farbstoffanalyse für Studierende. Verlag von

J. F. Bergmann. München. 197 Seiten & Tabelle I – XVII.

S

Sandermann, Wilhelm. 1960. Naturharze Terpentinöl-Tallöl Chemie und Technologie.

Springer-Verlag OHG., Berlin / Göttingen / Heidelberg. 483 S.

Sanderson, Robert Thomas. 1948. Vacuum Manipulation of Volatile Compounds. New York.

162 p.

Schmeil, Otto. 1930. Lehrbuch der Zoologie. Verlag von Quelle & Meyer. Leipzig. 621 S.

Schmeil, Otto. 1934. Lehrbuch der Botanik. Verlag von Quelle & Meyer. Leipzig. 519 S.

Schönfeld, H. ( Herausgegeben von ). 1939. Chemie und Technologie der Fette und

Fettprodukte. Zugleich zweite Auflage der Technologie der Fette und Öle von

G. Hefter. Vierter Band. Seifen und Seifenartige Stoffe. Verlag von Julius

Springer. Wien. 610 S.

Schönfeld, H. ( Herausgegeben von ). 1936. Chemie und Gewinnung der Fette. Verlag von

Julius Springer. Wien. 917 S.

Senck, Karl. Naturgemässer Pflanzenschutz statt chemischer Schädlingsbekämpfung.

Waerland Verlagsgenossenschaft eG. 24 S.

Shields, J. 1976. Adhesives Handbook. Newnes-Butterworths. The Butterworth Group.

Second Edition in 1976 by Newnes-Butterworths-Copyright Sira Institute

Ltd. 348 p.

Steel Casting. 1915. International Textbook Company. Scranton, Pa. 34 p.

Stephan, Hans Joachim. 75 Jahre BASF-Formaldehyd. 63 S.

Srewart, Jimmie Adair. 1950. Ceramics for all. Barnes & Noble, Inc. New York. 156 p.

Stock, Erich. 1942. Technick der neuzeitlichen Lackherstellung. Ein chemisch-technologisches

Hand-und Lehrbuch für alle Kreise, die mit Lacken und Anstrichstoffen zu

tun haben. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft M.B.H. Stuttgart.

1004 S.

Stock, Erich. 1949. Rezepttaschenbuch für die Farben – und Lackindustrie. Rezepte und

Vorschriften. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft M.B.H. Stuttgart.

304 S.

T

Talet, Pierre & Duclaux, Jacques. 1946. Aminoplastes. Dunod. Paris. 262 p.

Torrey, M. 1974. Dehydration of Fruits and Vegetables. Noyes Data Corporation. New Jersey.

287 p.

Treadwell, W. D. ( Herausgegeben von ). 1941. Kurzes Lehrbuch der Analytischen Chemie. II

Band. Quantitative Analyse. Franz Deuticke.

Wien. 757 S.

V

Vale, C. P. & Taylor, W. G.K. 1964. Aminoplasts. Iliffe Books Ltd. London. 144 p.

Van Arsdel, Wallace B. & Copley, Michael J. 1963. Food Dehydration. Volume I.-Principles.

The Avi Publishing Company-Inc.

Westport, Connecticut. 185 p.

Van Arsdel, Wallace B. & Copley, Michael J. 1964. Food Dehydration. Volume II. – Products

and Technology. The Avi Publishing

Company, Inc. Westport, Connecticut.

721 p.

Verdampfen und Verdampfer mit senkrechten Heizrohren. Die Zuckerfabrikation in

Einzeldarstellungen. Band I. 1938. Von Dr. phil., Dr. Ing. e. h. Hermann Claassen.

Verlag Schallehn & Wollbrück. Magdeburg. 96 S.

Vèzes, M. & Dupont, G. 1924. Résines et Térébenthines. Les industries dérivées. Librairie J.–

B. Baillière et Fils. Paris. 656 p.

Vilbrandt, Frank C. & Dryden, Charles E. 1959. Chemical Engineering Plant Design. Mc Graw-

Hill Book Company, Inc. Tokyo. 534 p.

Vigreux, L. Traité théorique et pratique de Physique Industrielle. E. Bernard et Cᵎᵄ. Paris.

247 p.

W

Wer liefert Was? … Ausgabe Bundesrepublik Deutschland, einschliesslich Berlin ( West ).

Bezugsquellennachweis für den Einkauf. 1211 S.

Westphal, Wilhelm H. 1943. Physik. Ein Lehrbuch. Springer-Verlag. Berlin. 694 S.

Whitehouse, A. A. K., Pritchett, E.G.K. & Barnett, G. 1967. Phenolic Resins. Iliffe Books Ltd.

London. 149 p.

Wittenberger, Walter. 1942. Chemisch Laboratoriumstechnik. Springer-Verlag. Wien. 261 S.

Y

Yoe, John H. & Sarver, Landon A. 1941. Organic Analytical Reagents. John Wiley & Sons, Inc.

New York. 339 p.

Young, C. B. F. 1945. Chemistry for Electroplaters. Chemical Publishing Co., Inc. New York.

205 p.

Z

Zaborowska, Suzanne. 1930. Décoration des Verres, Émaux, Céramiques. Librairie J.-

B. Baillière et Fils. Paris. 90 p.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Δαλμά, Δημ. Κ. 1933. Μαθήματα Αναλυτικής Χημείας. Τύποις Ν. Δ. Φραντζεσκάκη. Αθήναι.

529 σελίδες.

Μέγκου, Ευθυμίου Δρόσου. 1945. Η Αναλυτική Χημεία των Φυτικών Δεψικών Υλών.

Εκδόσεις Γεωργ. Χ. Καβαλιέρου. Εν Αθήναις. 128 σελίδες.

Πικούλη, Στέλιου Δ. 1948. Τα Πλαστικά Υλικά και οι εφαρμογές τους στην Οικοδομική.

Τόμος Α’. Τεχνολογία Πλαστικών Υλικών. Σειρά εκδόσεων του

Υπουργείου Ανοικοδομήσεως. Αθήναι. 573 σελίδες.

Προκοπίου, Ζαχαρία Δ. 1937. Φυσικοχημικαί Ασκήσεις. Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον,

Επιστημονικαί Εκδόσεις. Τύποις “ Πυρσού „ Α.Ε. Αθήναι.

463 σελίδες.

Σταθοπούλου, Θεοδώρου Γ. 1926. Βρωματοχημεία. Τόμος Πρώτος. Γάλα και τα εξ’ αυτού

προïόντα ( Βούτυρον, Τυρός κ.τ.λ. ). Εδώδιμα ζωïκά και

φυτικά λίπη. – Εδώδιμα φυτικά έλαια. Τύποις: Α. Ε. Β. Ε.

Π. Γ. Μακρής & Σια. Εν Αθήναις. 467 σελίδες.

Τσιριγώτη, Κ. Π. 1967. Χημικοί Αντιδραστήρες ( Εκλογή – Υπολογισμός –Σχεδίασις –

Λειτουργία ). Πολυγραφημέναι Εκδόσεις Σ. Αθανασόπουλος –

Σ. Παπαδάμης. Αθήναι. 303 σελίδες.

Χριστοπούλου, Π. & Ανάση, Εμμ. 1937. Η Μυίγα της Μεσογείου ( Κερατίτις ). Τύποις

“ Αγροτικού Κόσμου της Ελλάδος „. Αθήναι.

58 σελίδες.

ΑΡΧΕΙΟ ΦΑΙΔΩΝΑ Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Φάκελλος Ευρεσιτεχνίας

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας από το Υπουργείο Εμπορίου με αριθ. 60119, το οποίο απονέμεται στον Φαίδωνα Γ. Κοντόπουλο και την Α. Ε. “ Δρ. Δ. Δελής, Αντιπροσωπείαι, Εμπορία Χρωμάτων, Χημικών Προïόντων και Βιομηχανίας Α. Ε. „ για την εφεύρεση “ Κατασκευή Υγρών Ρητινών Ουρίας Φορμαλδεΰδης με την σύγχρονο προσθήκη κατά το διάστημα της αλκαλικής και όξινης αντιδράσεως ενός ουδετέρου παράγοντος της κλάσεως των χλωριούχων ενώσεων μη ευγενών μετάλλων „. Ημερομηνία έκδοσης 11 Απριλίου 1978 και ισχύς μέχρι την 24η Φεβρουαρίου 1993.

Περιγραφή της εφευρέσεως ( 22.1.78 ) σε φύλλα 4.

Περί της Ευρεσιτεχνίας και της εφευρέσεως ( 22.1.78 ) σε φύλλα 4.

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας από το Υπουργείο Εμπορίου με αριθ. 60728, το οποίο εκδίδεται ως προσθήκη στο προηγούμενο ( αριθ.60119 ) και απονέμεται στους ίδιους αποδέκτες. Ημερομηνία έκδοσης 4 Αυγούστου 1978 και ισχύς μέχρι την 24η Φεβρουαρίου 1993.

Περιγραφή της εφευρέσεως σε 5 φύλλα.

Περιγραφή της συμπληρωματικής εφευρέσεως ( 15 Ιουνίου 1978 ) και δύο σχετικά άρθρα:

Από το περιοδικό Chemical Abstracts, vol. 76 Juni 12 – Juni 26 1972.

Από το Ινστιτούτο Ευρεσιτεχνίας του 1972, Offenlegungschrift 27 45 951 σελ. 1977.

Φάκελλος με επιστολές

Επιστολή του κ. Τάκη Παπουτσάνη στον Φ. Γ. Κοντόπουλο και άρθρο σχετικό προς την επιδρομή Ελλήνων καταδρομέων στη γερμανοκρατούμενη Λέσβο την 3η – 4η Απριλίου του 1944.

Επιστολή Φαίδωνα Γ. Κοντόπουλου προς Φ. Σταυρόπουλο ( Θεσ/νίκη 17-7-78 ).

Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 20.8.81.

Πρακτικό Μυστικότητος.

Πρακτικό Μυστικότητος.

Τεχνικό Σημείωμα Παραγωγής Τροποποιημένης Κόλλας Ουρίας – Φορμαλδεΰδης και άρθρο με τίτλο Urea – Aldehyde Resin Adhesive Process ( Oct. 10, 1972 ) από το περιοδικό United States Patent Office.

Χειρόγραφο σημείωμα σε ειδικό σημειωματάριο.

Επιστολή από τον William P. Dampier, managing director της OMNIUM – G με ημερομηνία 30 Αυγούστου 1976.

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την OMNIUM – G, Solar Powered Electrical Generating Plant.

Άρθρο από το Revue Intern. d’ Héliotechnique ( 2 ème semestre 1975 ), 35 – 41. Water Pumps driven by photovoltaic solar energy conversion.

Επιστολή του Φ. Κοντόπουλου όπου αναφέρεται το νέο προïόν “ Reinforced paper size „, ένας συνδυασμός ρητίνης και συνθετικών ρητινών ( Αύγουστος 1970 ).

Ενημερωτικό φυλλάδιο από τη BEETLE PAPER RESINS ( Leaflet P4a BC. 77 ).

Ενημερωτικό φυλλάδιο της BASF ( Badische Anilin & Soda – Fabrik AG ), Ludwigshafen am Rhein.

Επιστολές του Φ. Κοντόπουλου προς: Mu id Mussalam, Jounieh Lebanon ( 18.6.76)

( 10.7.72)

SUPERGA, Torino, Italia (20.10.71)

EUROCOL, 26, rue Vernet, Paris, France ( 23.9.71)

Jean Yannakas, Bruxelles, Bergique ( 17.10.71)

  • ( .8.70)
  • ( 19.8.70)

Ντοσιέ με επαγγελματικές κάρτες.

Ντοσιέ με χειρόγραφες σημειώσεις.

Επιστολή από BASF Aktiengesellschaft, υπογεγραμμένη από τους κ. κ. K. Beisel & Dr. G. Lehmann ( 5.10.81) 2 αντίγραφα.

Επιστολή από BASF Aktiengesellschaft, υπογεγραμμένη από τον S. Gierlich (10.7.81).

Επιστολή από Δρ. Δ. Α. Δελή & Α. Φωτόπουλο ( 30.6.81).

Επιστολή από BASF Aktiengesellschaft, υπογεγραμμένη από τον Rudolphi Taege (24.6.81).

Αποδείξεις & έγγραφα εκκαθαρίσεων λογ/μων Φ. Κοντόπουλου.

Επιστολή από SISA – INDUSTRIA CHIMICA, 55066 Pieve S. Paolo – Torino ( Lucca ) Italia (17.10.73).

Απόδειξη Continental Bank δρχ. 11.700.000,00 DEBIT.

Agreement for the Assignment of BASF experts to Greece.

Απολογητικό Υπόμνημα του Φ. Κοντόπουλου ( 15.11.82).

Μήνυση & Αγωγή της “ ΒΙΚΤΩΡ Α. Ε. – Βιομηχανία Ρητίνης & Συνθετικων Ρητινών „ κατά Φ. Κοντόπουλου ( 11.10.82 ).

Αγωγή Δρ. Γκέρχαντ Λέμαν ( Dr. Gerhard Lehmann ) κατά Φ. Κοντόπουλου ( 7.2.82 ).

Εξώδικος Δήλωσις περί Συμψηφισμού της “ BΙΚΤΩΡ Α. Ε. – Βιομηχανία Ρητίνης & Συνθετικών Ρητινών „ κατά Φ. Κοντόπουλου ( 2.6.83 ).

Πιστοποιητικό Γάμου Φ. Γ. Κοντόπουλου.

Άδεια Γάμου Φ. Γ. Κοντόπουλου.

Βεβαίωση.

Πιστοποιητικό Σπουδών Φ. Γ. Κοντόπουλου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Τηλεγραφήματα και επιστολή δικηγόρου της KOTROMAN MOKRA GORA προς “ ΒΙΚΤΩΡ„ A.E.

Αλληλογραφία Peter Gierlich προς Φ. Κοντόπουλο.

Αλληλογραφία της VICTOR AG.

Vereinbarung zwischen Herrn Faedon Kontopoulos & Dr. D. A. Delis – im folgenden “ Aktionwäre von VICTOR „ genannt und BASF Aktiengesellschaft, 67 Ludwigshafen am Rhein-im folgenden “ BASF „ gennant.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Δρ. Δ. Α. Δελής Α. Ε. και “ ΒΙΚΤΩΡ „ Α. Ε.

Περίληψη – Zusammenfassung 1977 Leimverbrauch in Griechenland, 1977 Werk Hadjilukas.

Απόφαση 1494/82 Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δ. Ε. ( 8.2.82 ).

Επιστολές από και προς το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών – Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας Αορίστου Χρόνου του Φ. Κοντόπουλου.

Αποζημίωση Φ. Κοντόπουλου.

Εφ.της Κυβερνήσεως ( 17 Απριλίου 1979 ) όπου δημοσιεύεται Απόφαση περί

συμπληρώσεως της Υπ. αποφάσεως « περί

εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων εκ του

εξωτερικού δυνάμει του Ν.Δ. 2687/53, παρά της

Γερμανικής Εταιρείας BASF AKTIENGESELLSCHAFT» .

Εφ. της Κυβερνήσεως ( 15 Φεβρουαρίου 1980) περί τροποποιήσεως της υπ’ αριθ. 6594/Ε Ι/

1947/2.11.1977 κοινής υπουργικής

αποφάσεως « περί εγκρίσεως εισαγωγής

κεφαλαίων εκ του εξωτερικού δυνάμει του

Ν.Δ. 2687/1953 εκ μέρους της Γερμανικής

Εταιρείας BASF AKTIENGESELLSCHAFT» .