Articles: Συλλογές & Εκθέσεις » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Category: Συλλογές & Εκθέσεις

ΔΩΡΕΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΕΚΛΕΝΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΕΚΛΕΝΗ

Αρχείο στην αγγλική γλώσσα (ντοσιέ χρώμ. πορτοκαλί).

Apparel manufacturer. Directory 1967 – 68. A Haire Publication. 140 p.

Bouloc, Pierre. 1973. Stratégies pour réussir la direction par objectifs. Les Édition d’ Organisation. Paris.

290 p.

Golden Issue. Sew Matic. Attachments for the Needle Industry. W.T. Gensheimer, Inc., New York. 116 p.

Louzoun, Daniel. 1974. La Méthode des Observations Instantanées. Les editions d’ Organisation – Paris.

Eyrolles éditeur – Paris. 187 pages.

Riebold, Gilbert. 1975. Le Cash Flow. Nouvelle Dimension de Management Audit. Quatrième édition,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΡΣΟΔΕΨΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΚΟΥΤΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΡΣΟΔΕΨΩΝ

ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΚΟΥΤΣΗ

Α

4. Internationales Abendsportfest. Donnerstag, 9 Juli 1959, 17 . 15 Uhr. Südwest – Stadion,

Ludwigshafen am Rhein. 16 S.

Actien – Gesellschaft für Anilin – Fabrikation Berlin S.O. Färbungen auf chromgarem Kalbleder.

Actien – Gesellschaft für Anilin – Fabrikation Berlin S.O.36. Spaltleder. Skivers.

AEG HANDBOOK FOR ELECTRIC LIGHT AND POWER PLANTS. Third Edition. 1936. Allgemeine

Elektricitäts – Gesellschaft Berlin. 487 S.

Andés, Louis Edgar. 1919. Moderne Schuhcremes und Lederputzmittel. Zweite, vermehrte Auflage.

A. Hartlebens Verlag. Wien und Leipzig. 239 S.

ΔΩΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

B

Bailey, Jas. 1906-1907. Loom Tuning. Emmott & Company, Limited. London. 137 p.

Bingham, John. 1983. Mastering Data Processing. The Macmillan Press Ltd. 266 p.

C

Cairncross, Alec. 1951. Introduction to Economics. Second Edition. Butterworth & Co. (Publishers) Ltd. London. 592 p.

Card Grinding. In Theory and Practice. Third Edition. Dronsfield Brothers, Ltd. Oldham, England. 141 p.

Carminati, Carlo. 1953. Il Filatore de Cotone. Editore Ulrico Hoepli. Milano. 597 pagine.

Carminati, Carlo. 1960. Il Filatore de Cotone. Editore Ulrico Hoepli. Milano. 1043 pagine.

ΔΩΡΕΑ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΩΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ.

Ι. ΒΙΒΛΙΑ.

A

Ansell, E. W. 1951-52. The Control of Distortion in Welded Structures. The Association of Engineering and

Shipbuilding Draughtsmen.Session 1951-52.53 p.

B

Boat Supplies 1941 by Willis. 208 p.

Booklet of General Information 180’ Patrol Craft Escort Vessels. Serial No 52. Confidential.

C

Can Industrial Radiography help you? The Kodak School of Industrial and Engineering Radiography. 35 p.

Conférence Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 1960. Printed and Published

ΔΩΡΕΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΚΟΥΤΣΗ ΔΟΥΝΙΑΣ ΛΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΚΟΥΤΣΗ

Δούνιας Λέων

1. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Δ

Δημητρακοπούλου, Ε. ( Διεύθυνσις- Σύνταξις ). 1958. Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας. Αρ. τεύχους

307. 1η Ιανουαρίου 1958 μέχρι και Αρ. τεύχους 341. 11-21 Δεκεμβρίου 1958.

Σελίδες 1176.

Ε

Επιστημόνων Κλωστοϋφαντουργν WHOS WHO Σχολών Εξωτερικού. 1968. Έκδοσις Συνδέσμου

Επιστημόνων Κλωστοϋφαντουργών Σχολών Εξωτερικού, Φιλελλήνων 20, Αθήναι.

Σελίδες 112 και Ευρετήριον κατά Εταιρείας.

Κ

Καμαρινού, Κωνστ. Δ. 1948. Αγγλο-Ελληνικόν Λεξικόν Ναυτικών Όρων. Εκδοτικός Οίκος

Α. Ματαράγκα, Θεμιστοκλέους 15, Αθήναι. Σελίδες 270.

ΔΩΡΕΑ ΦΑΙΔΩΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΩΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΑΙΔΩΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ( 1920- 1998 )

που παραχωρήθηκαν στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης διαμέσου της συγγενούς του κ. Κοντόπουλου κυρίας Ερριέτας – Βαλερής Κοντοπούλου – Μπενβενίστε και

της κυρίας Χριστίνας Αγριαντώνη.

Την καταγραφή έκανε ο Αχιλλέας Δημητρόπουλος.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΑΙΔΩΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Α

Abraham, Herbert. 1938. Asphalts and allied substances. D. van Nostrand Company, Inc.

New York. 1491 p.

Adhesives Technology Annual 1978. First Edition. Edited by M. J. Satriana. Noyes Data

Corporation. 306 p.

Alden, John L. 1949. Design of Industrial Exhaust Systems. The Industrial Press. New York.

ΔΩΡΕΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΔΟΥΝΙΑ

ΔΩΡΕΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΔΟΥΝΙΑ

B

Bean, Percy & Scarisbrick, F. 1910. Chemistry and Practice of Sizing. Kirkham & Pratt Ltd.

Manchester. 641 p.

Bean, Percy & Mc Cleary, William. 1926. The Chemistry and Practice of Finishing. Third Edition.

Volume II. Hutton, Hartley & Co. Manchester. 390 p.

Bean, Percy & Mc Cleary, William. 1926. The Chemistry and Practice of Finishing. Third Edition

Volume I. Hutton, Hartley & Co. Manchester. 624 p.

Beevers, H. 1954. Practical Spinning on the Bradford System. The National Trade Press Ltd. London.

151 p.

ΔΩΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

Βασίλης Α. Καρδάσης. 1987. Μελέτες Οικονομικής Ιστορίας. ΣΥΡΟΣ Σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου ( 1832 – 1857 ). Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα. 473 σελίδες.

Βασίλης Α. Καρδάσης. 1999. Μελέτες Οικονομικής Ιστορίας. ΣΥΡΟΣ Σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου ( 1832 – 1857 ). Β’ Έκδοση. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα. 473 σελίδες.

——————————————– . ———————- . —————————————————————-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

I. ΤΕΧΝΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ. ΤΟΜΕΑΣ: ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΤΑΞΕΙΣ Α΄και Β΄.

Μαυράκης, Ιωάννης. 2002. Τεχνικό Σχέδιο. Α’ τάξη. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών

Βιβλίων. Αθήνα. Σελίδες 151.

Νικητάκος, Νικήτας & Μιχαηλίδης, Δημήτριος & Μαυρομιχάλης, Παναγιώτης. 2002. Επικοινωνίες.

Β’ τάξη. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα. Σελίδες 163.

Γρηγορόπουλος, Γρηγόριος & Φωκάς, Δημήτριος & Βούλγαρης, Στυλιανός. 2002. Ευστάθεια-

Μεταφορά Φορτίων. Β’ τάξη. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα.

Σελίδες 135.

II. ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ. 1954.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΩΝ

Αντωνιάδης, Αριστομένης & Πανταζόπουλος, Γεώργιος. 2000. Μηχανουργική Τεχνολογία II ( Κατεργασίες

Διαμόρφωσης ). Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια 1ος Κύκλος. Β’ τάξη. Ειδικότητα: Βιομηχανικών Εγκα-

ταστάσεων. Τομέας Μηχανολογικός. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα.

443 σελ.

Βαρζάκας, Παναγιώτης, Πάσχος, Ιωάννης & Τσελέκας, Πολύδωρος. 2001. Στοιχεία Ηλεκτρονικής. Τεχνικά

Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια. Α’ Τάξη 1ου Κύκλου. Τομέας Ηλεκτρολογικός. Οργανισμός

Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα. 262 σελ.

Βούλγαρης, Μελ. Δ. 1995. Μηχανολογικό Σχέδιο. Εκδ. “ Ιων„ – Σ. Παρίκου & Σια Ο.Ε. Αθήνα. 283 σελ.