ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΡΣΟΔΕΨΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΚΟΥΤΣΗ » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΡΣΟΔΕΨΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΚΟΥΤΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΡΣΟΔΕΨΩΝ

ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΚΟΥΤΣΗ

Α

4. Internationales Abendsportfest. Donnerstag, 9 Juli 1959, 17 . 15 Uhr. Südwest – Stadion,

Ludwigshafen am Rhein. 16 S.

Actien – Gesellschaft für Anilin – Fabrikation Berlin S.O. Färbungen auf chromgarem Kalbleder.

Actien – Gesellschaft für Anilin – Fabrikation Berlin S.O.36. Spaltleder. Skivers.

AEG HANDBOOK FOR ELECTRIC LIGHT AND POWER PLANTS. Third Edition. 1936. Allgemeine

Elektricitäts – Gesellschaft Berlin. 487 S.

Andés, Louis Edgar. 1919. Moderne Schuhcremes und Lederputzmittel. Zweite, vermehrte Auflage.

A. Hartlebens Verlag. Wien und Leipzig. 239 S.

Appelius, W. 1908. Einführung in die analytische Chemie. I. Teil: Die qualitativen Reaktionen der wichtigsten Elemente. Craz und Gerlach (Jon. Stettner). Freiberg in Sachsen. 82 S.

B

Bachmann, E. Ratgeber in Patentfachen. Friedrich ufer Verlag. Berlin. 101 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Phosphin 3R auf lohgarem Rindleder.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Rheonin 3R auf ostindischem Schafleder.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Directives Techniques pour l’ Industrie du

Cuir. No 1. 1964. 17 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Noirs sur veau tanné au chrome.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Substantive Farbstoffe auf chromgarem

Kalbleder (Boxcalf).

Basf – Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. (παλιό πράσινο ντοσιεδάκι)

Badische Maschinenfabrik Durlach. Ausgabe G. Sämtliche Maschinen und Vollsrändige Eimrichtungen für Gerberein und Lederfabriken. 180 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Die wichtigsten englischen Fachausdrücke in

der Lederindustrie. Deutsch – Englisch / German – Englisch. Noe. / Juli 1957. Aweta / Leder. 24 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Die wichtigsten englischen Fachausdrücke in

der Lederindustrie. Deutsch – Englisch / German – Englisch. Noe. / Juli 1957. Aweta / Leder. 24 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Die wichtigsten englischen Fachausdrücke in der Lederindustrie. Englisch – Deutsch / Englisch – German. Noe. / Sept. 1957. Aweta / Leder.

31 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Manuel BASF pour l’ industrie du cuir. 280 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Leather Dyer ’s Manuel. 139 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. 1960. Rationalization Tendencies in the Leather Industry and their Effects. By G. Classen.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. 1960. La rationalization dans l’ industrie du cuir

et ses effets. By G. Classen.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Tamol NOP. Hilfsmittel für die Papierindustrie.

12 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Bleiche von Chromoberleder.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Bleiche von Chromoberleder.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. Tannages with Mimosa, Chestnut and Basyntan Brands.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. BASF Produkte für die Leder – Industrie. 27 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. BASF Produits pour l’ Industrie du Cuir. 27 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. BASF Products for the Leather Trade. 23 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. BASF (κενές σελίδες)

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. BASF Variantes du Picklage. By Fritz Kähne.

7 S.

Badische Anilin – & Soda – Fabrik Ludwigshafen / Rhein. BASF Tanner’s Manual. Chrome Upper Leather. 104 S.

Bayer – Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft. 1955. Derives du Chrome. Traduit par Michel Pirotton.

111 S.

Bayer – Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft. 1956. Ledertechnisches Worterbuch. 172 S.

Bayer Manual for the Leather Industry. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft. Leverkusen. 440 S.

Bayer – Plastics. 1958. Leverkusen. 398 S.

Bayer – Plastics. 1959. Leverkusen. 464 S.

Bayer – Les produits Bayer pour le Tannage, la Teinture et le Finissage. 34 S.

Bayer – Les produits Bayer pour le Tannage, la Teinture et le Finissage. 34 S.

Bayer – Produkte im Dienste der Lederindustrie. 73 S.

Bayer – Emploi de Tanigan et bilan des pertes de tanin dans le tannage végétal. 19 S.

Becher, Carl. 1929. Lederkonservierungsmittel u. Treibriemen – Adhäsionsmittel. Verlag für Chemische Industrie H. Ziolkowsky G.m.b.H. 25 s.

Bethmann, Hugo. 1903. Die Hebezeuge. 2. Auflage. Braunschweig. Friedr. Vieweg & Sohn. 710 S.

Bevan Thomas. The Theory of Machines with diagrams. Printed by Lowe and Brydone Printers Ltd. London. 563 p.

Bögel, G. Ferd. G. m.b.h. Altona – Ottensen. Apparate – Bauanstalt Maschinenfabrik.

Braun, Karl. 1920. Die Fette und Öle. Zweite, neubearbeitete Auflage. Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co. 155 S.

Buckeye Marine Diesel Engines.

C

Cassella, Leopold & Co. G.m.b.H. Die Lederfärberei mit den Farbstoffen. 1912. 95 S.

Cassella, Leopold & Co. G.m.b.H. Feldgrau auf chrom – und lohgarem Militärleder. Frankfurt a. Mein.

Cassella, Leopold & Co. G.m.b.H. La teinture du cuir au chrome avec les Colorants solides pour cuir au

chrome. Frankfurt a. M. No 3756.

Cassella, Leopold & Co. G.m.b.H. La teinture du cuir tanné à l’ écorce avec les colorants de – No 3792. 23 S.

Cassella, Leopold & Co. G.m.b.H. La teinture du cuir tanné à l’ écorce avec les colorants de – No 3652. 18 S.

Chemische Fabriken vorm. Weiler – ter Meer. Uerdingen – Niederrhein. Egalon – Farben für Oberleder.

Chemische Fabriken vorm. Weiler – ter Meer. Uerdingen – Niederrhein. Egalon – Farben für Oberleder.

Chemische Fabriken vorm. Weiler – ter Meer. Uerdingen (Niederrhein). Färbungen auf Chromleder. S 465/22 Dyeings on Chrome Leather. Teintures sur cuir au chrome. Tinturas sobre cuero al cromo.

Chemische Fabriken vorm. Weiler – ter Meer. Uerdingen (Niederrhein). Färbungen auf Schafspalt.

Dyeings on Skivers. Teintures sur Moutons Salés. S 439.

Chemische Fabriken vorm. Weiler – ter Meer. Uerdingen (Niederrhein). Kasara – Kofferfarben. S 490/24

Chenevier, Pierre. 1931. Cours de Mecanique. Librairie Hachette. Paris. 232 p.

Chenevier, Pierre. Cours de Trigonométrie. Librairie Hachette. Paris. 218 p.

Compléments d’ Algèbre. Librairie Générale de l’ Enseignement Libre. Paris. 272 p.

Collegium. No 581. 7. IX. 1918. Versammlung der Deutschen Sektion des I.V.L.I.C. Bericht. 261-262.

Corial E – Marken. Fast Coating COR conc. Colours. Couleurs Corial E. I. G. Farbenindustrie

Aktiengesellschaft Frankfurt a.M.

Cours d’ Algèbre conformé aux derniers programmes de l’ enseignement secondaire par une réunion de professeurs. 1947. Librairie Générale. Paris. 441 p.

Crompton Samuel 1753-1827- Inventeur du métier à filer. Abrégé de sa vie et son œuvre auquel est

annexé un aperçu historique de la Maison Dobson & Barlow, Ltd. 1927.

D

Desmodur R – Produits chimiques pour l’ industrie du caoutchouc / pour l’ assemblage tissue –

caoutchouc. Farbenfabriken Bayer – Verkauf Chemikalien. Leverkusen. 14 S.

Diamalt A.G. München 13. Polyzim die gleichmässige und immer zuverlässige Pankreasbeige. 11 S.

E

Eglène, Léon . 1919. La Chimie du Cuir. H. Dunod et E. Pinat, Éditeurs. Paris ( Viᵉ ). 136 p.

F

Fahrion, W. 1918. Die Fettstoffe des Gerbers. Bücherei des “Gerber”. III Band. Verlag von Ing. Jos. Jettmars “Der Gerber”, Prag – Kgl. Weinherge Nr. 1495. Rudolf Grünhut, Gesellschaft m. b.H., Prag. V. 119 S.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Leverkusen. Gangbare Töne auf Boxcalf. Popular Shades on

Boxcalf. Nuances courantes sur Box – calf.

Färbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. Hœchst am Main. No 854.

Färbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. Hœchst am Main. No 951.

Färbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. Hœchst am Main. No 974.

Fiber Controls Corporation. More about Blending.

Forestal. Up to date Tannages. A Forestal Technical Publication.

G

Grasser, Georg. Führer durch die Gerbereipraxis. Verlag von Bernh. Friedr. Voigt. München. 380 S.

Grasser, Georg. 1914. Handbuch für Gerberei – chemische Laboratorien. Verlagsbuchhandlung Schulze & Co. Leipzig. 394 S.

Grossmann, H. 1914. Findeisens Leitfaden der Handelswissenschaft. Vierzehnte Auflage. Dr. Max Gehlen. Fachverlag für Händels – und Fortbildungsschulwesen. Leipzig. 144 S.

Guide Annuaire de l’ industrie textile 1950. Les éditions de l’ industrie textile. Paris. 477 p.

I

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. Baykanölfarben auf chromgarem Kalbleder.

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. Points de repère pour l’ emploi des pigments

cellulosiques. 8 p.

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft. 1930. Gerbstoffe. Synthetische Gerbstoffe Chromgerbstoffe der

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft. 73 S.

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft. 1930. Gerbstoffe. Synthetische Gerbstoffe Chromgerbstoffe der

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft. 73 S.

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft. 1926. Gerbstoffe. Synthetische Gerbstoffe Chromgerbstoffe der

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft. 57 S.

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. Chromlederfarbstoffe. Dyestuffs for Chrome

Leather. Colorants pour cuir au chrome.

Italcorrettore” Brev. G. Gozzini. Norme ed istruzioni – Pezzi di ricambio – Listrino prezzi. Emilio Gozzini & Figli.

I.T.E.S. Società per azioni · Milano ( Italia )· Esiccatoi per pelli · Sechoirs à peaux· Trockenanlage für Fellen· Dryers for Skins· Secaderos para pieles. 33 p.

J

28. Jahresbericht der Deutschen Gerberschule zu Freiberg in Sachsen. Ostern 1916 bis Ostern 1917. Gerlachse Buchdruckerei. 32 S.

Jettmar, Josef. 1901. Praxis und Theorie der Leder – Erzeugung. Verlag von Julius Springer. Berlin. 391 S.

Johannsen, Otto. – Handbuch der Baumwollspinnerei. Zellwollspinnerei, Cottoninspinnerei, Rohweberei

und Fabrikanlagen. I. Band. Verlag von Bernh. Friedr. Voigt. Leipzig. 452 Seiten.

Johannsen, Otto. – Handbuch der Baumwollspinnerei. Zellwollspinnerei, Cottoninspinnerei, Rohweberei

und Fabrikanlagen. II Band. Verlag von Bernh. Friedr. Voigt. Leipzig. 415 Seiten.

Johannsen, W. – Allgemeine Biologie. 1915. Verlag von B. G. Tenbner in Leipzigund Berlin. 691 Seiten.

K

Kalle & Co., Aktiengesellschaft. ANILINFARBEN – FABRIK, BIEBRICH a. RHEIN. Farbstoffe – Lederpräparate. No 1422. D.F.E.S. 28.

Kalle & Co., Aktiengesellschaft. ANILINFARBEN – FABRIK, BIEBRICH a. RHEIN. Schwarz auf Chromleder.

No 1294.

Kaul, A. Die La Plata – Rindhaut im internationalen Handel. Gerlachsche Buchdruckerei. Freiberg. 28 S.

Kasíka.

Kepeco Quality. KEPEC CHEMISCHE FABRIK G.M.B.H. BONN AM RHEIN. Kepeco · Farb · Finish.

Kepolac Quality. KEPEC CHEMISCHE FABRIK G.M.B.H. Siegburg bei Bonn am Rhein.

Kepolac Quality. KEPEC CHEMISCHE FABRIK G.M.B.H. Siegburg bei Bonn am Rhein.

Kepeco – Farb – Finish. Konz.

Kepec Chemische Fabrik G.m.B.H. Farb – Karte.

Kopecký, Ferdinand K. 1916. Ostindische Kipse. Verlag von Ing. Jos. Jettmars. “Der Gerber”. 100 S.

Kummer, J. Les applications possible des croûtes – vachettes. BAYER. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen.

Kummer, J. Manufacture of White Leathers. BAYER. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen.

Kummer, J. Über die Herstellung weisser Leder. BAYER. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen.

L

Lamb, M. C. & Jablonski, Ludwig. 1912. Lederfärberei und Lederzurichtung. Verlag von Julius Springer. Berlin. 427 S. + 29 Tafeln.

Lauffmann, R. Die Unterscheidung und Prüfung der Gerbstoff – Auszüge. Sonderabdruck aus: “Ledertechmische Rundschau”. 45 S.

Law, Samuel & Sons. 1955. Mounting and Maintenance of Cotton Card Clothing. Moorland Mills, Cleckheaton, England. 27 p.

Lehrbuch der für höhere Schulen. Band 2A für die Klassen 6 bis 8 der jungenschulen. Zweite Auflage. 1941. Verlag und Druck von B eubner in Leipzig und Berlin. 288 S.

L’ extrait de bois de châtaignier. SODICO S.A. Paris.

Livanos, C.N. 1939. John Sakellaridis and Egyptian Cotton. Printed by A. Procaccia. Alexandria, Egypt.

138 p.

Löffler, St. & Riedler, A. 1916. Oelmaschinen. Wissenschaftliche und praktische Grundlagen für Bau und Betrieb der Verbrennungsmaschinen. Verlag von Julius Springer. Berlin. 516 Seiten.

Loschge, A. 1937. Die Dampfkessel. Lehr – und Handbuch für technische Hochschulen und höhere Maschinenbauschulen sowie für Ingenieure und Techniker. Verlag von Julius Springer. Berlin. 424 Seiten.

Ludwigshafen am Rheim. Das Tor zur Pfalz. APRIL 1959 12 S.

Ludwigshafen am Rheim. Das Tor zur Pfalz. MAI 1959 12 S.

Ludwigshafen am Rheim. Das Tor zur Pfalz. IOYLI 1959 12 S.

Lutz, Georges & Krempp, G. Etablissements. 31 et 33, Rue Wurtz, PARIS ( 13ᵉ ) Machines & Outils pour la fabrication des Cuirs et des Peaux. 31 et 33, Rue Wurtz, PARIS ( 13ᵉ ). 31 p.

Lutz, Georges & Krempp, G. Machines pour Cuirs et Peaux. 31 – 33, Rue Wurtz, PARIS ( 13ᵉ ).

Lutz, Georges & Krempp, G. Machines pour Cuirs et Peaux. 31 – 33, Rue Wurtz, PARIS ( 13ᵉ ).

M

Manstetten, Leopold. 1913. Die Auslaugung pflanzlicher Gerbmaterialien. Die Gerbbrühen. Verlag “Die Lederindustrie” F. A. Günther & Sohn A. – G. Berlin. 94 S.

Maschinenfabrik Mœnus A.G. Frankfurt am Main. Catalogue F. 8: Machines pour Tanneries. 146 Seiten.

Medicus, Ludwig. 1915. Qualitative Analyse – kurze Anleitung zur. Einleitung in die Chemische Analyse.

Erstes Heft. Mit 4 Abbilbungen im Text. Sechszehnte und Siebenzehnte, verbesserte

Auflage. Verlag der H. Laupp’ schen Buchhandlung. Tübingen. 186 Seiten.

Merck, E. – Darmstadt. Spezial – Beizmittel “ Merck” für die Leder – Industrie. E. Merck – Darmstadt.

Chemische Fabrik.

Mode, Fritz. 1931. Ventilatoranlagen mit Anwendungsbeispielen aus dem gesamten Ventilatorwesen.

Handbuch für Ingenieure, Architekten und Studierende. Verlag von Walter de Gruyter &

Co. Berlin und Leipzig. 300 Seiten.

Mœnus. Machines Modernes pour Tanneries. Macchine Moderne per Concerie. Maquinaria Moderna para Curtidos. Maquinas Modernas para Cortumes. Edition ZI. Edicióne ZI. Edición ZI. Ediçao ZI. 298 p.

Morley, Arthur & Inchley, William. 1947. Elementary Applied Mechanics. Longmans, Green and Co. London· New York· Toronto. 382 p.

N

Nasmith, Joseph. Recent Cotton Mill Construction and Engineering. Second Edition. John Heywood, Deansgate and Ridgefield, Manchester. 288 p.

Nutrex. Leather Oils and Greases. Societé des Produits Houghton. 10 p.

O

Otto, G. 1958. BASF – A Contribution to the Study of Vegetable Retanning of Chrome Leather. Badische Anilin – & Soda – Fabrik A. Ludwigshafen am Rhein. 10 Seiten.

Otto, Gerhard H. 1955. BASF – Present Day Views on Mechanism of Leather Dyeing and their Practical Value. Badische Anilin – & Soda – Fabrik A. Ludwigshafen am Rheim. 32 Seiten.

Otto, G. BASF – Contributions to the Study of the Interactions in the System Hide – Tannin – Dyestuff. Badische Anilin – & Soda – Fabrik A. Ludwigshafen am Rhein. 118 Seiten.

Otto, G. BASF – Contributions to the Study of the Interactions in the System Hide – Tannin – Dyestuff. Badische Anilin – & Soda – Fabrik A. Ludwigshafen am Rhein. 118 Seiten.

P

Paessler, Johannes & Appelius, W. 1904. Mitteilungen aus dem Laboratorium der Deutschen Versuchsanstalt für Lederindustrie zu Freiberg (Sa.). I. Die Zusammensetzung der aus verschiedenen Gerbmaterialien und Gerbeextrakten hergestellten Brühen von gleicher Konzentration. II. Bestimmung des Chromoxyds in Chromledern und Tremmung des Chromoxyds von der Tonerde bei Gegenwart von Tonerdesalzern. Verlag: F. A. Günthers Zeitungsverlag, G. m. b. H. Berlin. 19 S.

Paessler, Johannes. 1911. Die Nachprüfung des Gewichts der Rohhäute. Druck: F. A. Günther & Sohn Akt. – Ges. Berlin. 19 S.

Paessler, Johannes. 1911. Das Wasser und seine Untersuchung. Heft II. Gerlachsche Buchdruckerei. 21 S.

Paessler, Johannes. 1911. Wie hat man in richtiger Weise die Proben für die chemische Untersuchung zu entnehmen? F. Günther & Sohn Akt. – Ges. Berlin. 16 S.

Paessler, Johannes. 1912. Die Verfahren zur Untersuchung der Gerbebrühen und des Schwefelnatriums. Heft III. Gerlachsche Buchdruckerei. Freiberg. 19 S.

Paessler, Johannes. 1912. Die Verfahren zur Untersuchung der pflanzlichen Gerbemittel und Gerbstoffauszüge. Heft I. Gerlachsche Buchdruckerei. Freiberg. 39 S.

Paessler, Johannes. 1912. Die Verfahren zur Untersuchung der Fette. Gerlachsene Buchdruckerei. Freiberg. 16 S.

Paessler, Johannes. 1912. Die Verfahren zur Untersuchung des lohgaren und des chromgaren Leders. Heft VI. Gerlachsche Buchdruckerei. Freiberg. 48 S.

Paessler, Johannes. 1913. Die Färberei des loh – und sumachgaren und des chromgaren Leders. Heft V. Gerlachsche Buchdruckerei. Freiberg. 54 S.

Paessler, J. & Lauffmann, R. 1913. Technological Dictionary of the most important terms employed in the leather industries. English – German and German – English. Druck und Berlin. Verlag: F. A. Günther & Sohn Akt. – Ges. ( “Die Lederindustrie” ). 139 S.

Paessler, Johannes. 1917. Valonea und Trillo . Verlag: Günther & Sohn Aktien – Gesellschaft. Berlin. 50 S.

Paessler, J. 1917. Valonea und Trillo. 42 S. ( διαλυμένο )

Paessler, Johannes, Lauffmann, R. 1912. Dictionnaire Des Termes Les Plus Importants Employés Dans L’ Industrie Des Cuirs Et Peaux. Allemand-Français et Français – Allemand. Druck und Verlag: F. A. Günther & Sohn Akt.-Ges.( “Die Lederindustrie” ). Berlin. 134 p.

Platt Bros. & Co. Ltd., Oldham. Erection Maintenance and Details Instructions for Sliver Lap Former.

Platt International Limited. Register of Agents. October 1972.

Platt International Limited. Agents Briefing, December 1972.

Platt International Limited. Sizing Machinery & Processing. 1972. England. 20 p.

Platt Saco Lowell. Catalog of Parts. Spinomatic. Spinning Frame.

Platt Service Manual for Type 888 Repco – Spinner. Installation· Operation· Maintenance· Spares.

Platt Saco Lowell. Service Manual. Rotospin – 883.

Platt Service Manual for Shirley Analyser· Cotton Model· Installation· Operation· Maintenance· Parts.

Platt Saco Lowell. 2 Short staple machinery. Matériel de filature pour coton et fibres coupe coton. Kurzfasermaschinen. Maquinaria para fibras cortas.

Platt Saco Lowell. Register of Agents. January. 1972.

Prince – Smith & Stells Ltd. Anglo – Continental Drawing Machinery. 31 p.

Prince – Smith & Stells Ltd. Bi – coiler Drawbox. Illustrated Spare Parts Catalogue. 52 p.

Prince – Smith & Stells Ltd. Bradford Gill 24“ Coiler. Spare Parts Supplement. Prince – Smith & Stells Ltd. 21 p.

Prince – Smith & Stells Ltd. Continental Model. Intersecting Gill Boxes for Comping & Drawing. P-S & S Ltd. Keighley, England. 26 p.

Prince – Smith & Stells Limited. KRD. 3 & KAD. 3. Autoleveller Drawbox.

Prince – Smith & Stells Limited. The Bradford Autoleveller Gill Box. Spare Parts. Prince – Smith & Stells Ltd. Keighley. Yorkshire. England. 40 p.

Prince – Smith & Stells Limited. The Megaflex Ring Spinning Frame. Keighley, Yorkshire. England. 24 p.

Prince – Smith & Stells Limited. The Speed – O – Gill. Spare Parts. Keighley, Yorkshire. England. 55 p.

Prince – Smith & Stells Limited. Rectilinear Comb. Model KFC 4. Parts / Service Manual. Keighley, England. 48 p.

Prince – Smith & Stells Limited. Twisting Machinery Catalogue. Twisting, Winding, Reeling and Hank Scouring Section. Keighley, England.

Prince – Smith & Stells Limited. Worsted Machinery Catalogue. Drawing and Spinning Section. Keighley, England.

Prince – Smith & Stells Limited. Worsted Machinery Catalogue. Combing Section. Keighley, England.

Prince – Smith & Stells Limited. Worsted Machinery Catalogue. Drawing and Spinning Section. Keighley, England.

R

Republic Chemicals. Republic Chemical Corporation. Established 1924. 272 p.

Richardson, John. 1908. The Modern Steam Engine. Theory – Design – Construction – Use. A Practical Treatise. Archibald Constable & Co Ltd. London. 384 p.

Rieger, W. The Problem of Loose Grain in Chrome Upper Leathers. Bayer. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen. 14 Seiten.

Rogers, Allen & Marmiesse, Georges. Méthodes moderns de Fabrication des Cuirs et Peaux. Imprimerie Gauthier – Villars et Cie. Paris. 608 p.

S

Saco – Lowell Handbook. Vol. 2. Carding. Third Edition. 85 Seiten.

Saco – Lowell Shops. Technical Data on Carding. Fifth Printing Revised, 1957. 35 Seiten.

Saco – Lowell Shops. Technical Data on Roving. Fifth Printing Revised, 1957. 72 Seiten.

Saco – Lowell Shops. Technical Data on Roving. Fifth Printing Revised, 1957. 72 Seiten.

Saco – Lowell Shops. Technical Data on Spinning. Fourth Edition Revised June, 1954. 58 Seiten.

Saco – Lowell Shops. Technical Data on Twisting. Copyright 1958, Saco – Lowell Shops. 68 Seiten.

Saco – Lowell Shops. Technical Data on Twisting. Copyright 1958, Saco – Lowell Shops. 68 Seiten.

Saco – Lowell Meadows Twister Instruction Manual. Copyright 1966, Saco – Lowell, Division of Maremont Corporation. 52 Seiten.

Saco – Lowell Maremont. Catalog of Parts. Versamatic. ( I-Model DE – 8C, Serial No. 5695 For Barco S.A., Athens, Greece ) S-L Contract MSP – 2815. Copyright 1966, Saco – Lowell Shops, 26 Pages.

Saco – Lowell Maremont. Catalog of Parts. Versamatic. Drawing Frame. 26 Pages.

Saco – Lowell Maremont. Catalog of Parts. Versamatic. Drawing Frame. 30 Pages.

Saco – Lowell Maremont. Lubrication Data. Card. 9 plates.

Saco – Lowell Maremont. Catalog of Parts. Spinomatic Spinning Frame. 22 Pages.

Saco – Lowell Shops, Biddeford, Maine. Picker. 25 Pages.

Saco – Lowell Model 6. One – Process Pickers. 16 Pages.

Saco – Lowell Maremont. Lubrication Reference Data. 9 Pages.

Saco – Lowell Maremont. Installation Procedure. New Era Spindle. 36 Pages.

Saco – Lowell Maremont. Spinomatic Instruction Manual. 116 Pages.

SCHIRM, HEINRICH Maschinen – Fabrik, Leipzig – Plagwitz. 72 Seiten.

Schmid, H. Contribution à l’ étude du séchage sur glace des vachettes – box. Bayer – Farbenfabriken Bayer Aktiengessellschaft Leverkusen. 11 pages.

Schubert, R. Le point des connaissances actuelles sur les Produits Auxiliaires de la BASF pour finissages satinés sur cuir. BASF – Badische Anilin – & Soda – Fabrik A. Ludwigshafen a. Rhein. 14 Seiten.

SKF Truck wheels . Rigid castors. Swivelling castors· 8 pages.

SKF Outils de Filetage. 48 pages.

SKF Almanac 1970/71.

SKF Almanac 1971/73.

SKF Almanac 1988.

SKF. Roulements à billes et à rouleaux. 1948. Catalogue No 1760. 254 p.

SKF. La Revue des roulements à billes. No 4. 1954 Bulletin technique sur les roulements à billes et à rouleaux. Athènes. 83 – 104 p.

SKF. Tarauds. Leur emploirationnel. Pirea, Athinai, Thessaloniki. 27 p.

Siebel, J. E. 1918. Compend of Mechanical Refrigeration and Engineering. Ninth Edition. Nickerson & Collins. Chicago. 571 p.

Spahrkās H. & Schmid, H. 1963 – Bemerkungen zur Chromgerbung – Bayer – Farbenfabriken Bayer Aktiengessellschaft · Leverkusen. 18 Seiten.

Sraunstein, M. Sammlung der wichtigsten eheimmisse zum Farben, Schwarzen, Wasser – dichtmachen u. w. des Leders. ( πολύ δυσανάγνωστο )

T

The Correct Guide to Letter Writing. Twenty –Eighth Edition. Frederick Warne and Co. London & New York. 200 p.

The Export Buyer. June 1952

The Export Buyer. October 1952

The Export Buyer. December 1952

The Export Buyer. January 1953

The Export Buyer. April 1953

The Export Buyer. July 1953

The Export Buyer. October 1953

The Export Buyer. February 1954

The Export Buyer. April 1954

The Export Buyer. August 1954

The Export Buyer. September 1954

The Export Buyer. March 1955

The Export Buyer. April 1955

The Hibbert System of Sizing – Drying Chamber and AI2 headstock. Detailed Parts & Maintenance Catalogue. 58 p.

The Textile Weekly. “ Fibro Staple Fibre Supplement. Spun Rayon Yarns. 28 pages.

TURNER – MASCHINENFABRIK TURNER. Aktien – Gesellschaft Frankfurt am Main. Gerberei – Maschinen. 162 p.

TURNER – MASCHINENFABRIK TURNER. Aktien – Gesellschaft Frankfurt am Main. Machines pour la Fabrication des Cuirs et Peaux. 28 d pages.

TURNER – The Turner Tanning Machinery Corp. Ltd. 1924. Special Catalogue of Machines. 44 pages.

Z

Zohlen, Otto. 1924. Über Lederfärberei – Vier Vorträge. Gehalten an der Deutschen Gerberschule in Freiberg I. Sachsen Januar 1924. 42 S.