ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Α

AEG Elektrizität in der Textilindustrie. 1922. Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin.

299 Seiten.

AEG Manual – Allgemeine Elektricitats – Gesellschaft 1966. Berlin-Grunewald.

B

Bennett, G.A, 1948. An Introduction to Automatic Weaving. Harlequin Press Co. Ltd. Manchester

& London. 208 p.

Bradbury, Fred. 1948. Calculations in Yarns and Fabrics. Emmott & Co. Limited. Manchester & London.

354 p.

C

Crofts ( Engineers ) Ltd. Bradford, England. Power Transmitting Machinery & Appliances. 815 p.

D

Driesch, Hans. Mechanische Spinnerei. FachVerlag Schiele & Schon. Berlin SW 29.212 Seiten.

E

Eck, Bruno. 1937. Ventilatoren. Entwurf und Betrieb der Schleuder-und Schraubengebläse. Verlag

von Julius Springer. Berlin. 197 Seiten.

F

Furman, David D. 1959. Driver’s Manual. Compendium of the New Jersey Motor Vehicle and Traffic

Laws. Department of Law and Public Safety. 162 p.

G

Gräbner, Ernst. 1932. Die Weberei. Sechste, vermehrte Auflage. Handbuch der gesamten Textilidustrie.

Zweiter Band .Dr. Max Jänecke, Verlagbuchhandlung. Leipzig. 628 Seiten.

H

Holl, P. 1914. Die Wasserturbinen. Band I. Allgemeines. Die Freistrahlturbinen. G. J. Göschen’sche

Verlagshandlung G. m.b. H. Berlin und Leipzig. 168 Seiten.

Holl, P. 1914. Die Wasserturbinen. Band II. Die Überdruckturbinen. Die Wasserkraftanlagen. G. J.

Göschen’sche Verlagshandlung G. m.b.H. Berlin und Leipzig. 179 Seiten.

Howard & Bullough Limited. Machinery Calculations. 1926. Accrington, England. 333 p.

K

Klingenberg, G. 1924. Bau großer Elektrizitätswerke. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.

Verlag von Julius Springer. Berlin. 608 Seiten.

M

Macinlop Ltd. The Transmission Belt Handbook. Manchester, England. 68 p.

Merrill, Gilbert R., Macormac, Alfred D. & Mauersberger, Herbert R. 1949. American Cotton

Handbook. Second Revised Edition. Textile Book Publishers, Inc. New York. 943 p.

Micks, Wilson & Hill, Alfreda. 1949. Early French Writers in Modern French-New Directions. Norfolk,

Connecticut. New York. 341 p.

N

Nasmith, Joseph ( the late ) & Nasmith, Frank. 1909. Recent Cotton Mill Construction and Engineering.

Third Edition. John Heywood Ltd. Manchester & London. 382 p.

O

Oswald – Liebscher, C. Maschinenfabrik Chemnitz I. Sa. Handbouch fϋr die Flachs – und Wergspinnerei.

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. 156 Seiten.

P

Pargment, M. S. 1955. Trente-trois Contes et Nouvelles, publiés avec notes, exercices et vocabulaire.

Henry Holt and Company, Inc. New York. 410 p.

R

Rziha, E.v.& Seidener, J. 1931. Starkstromtechnik. Taschenbuch fϋr Elektrotechniker. Band II. Siebente

neubearbeitete und erweiterte Auflage. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Berlin. 1034 Seiten.

S

Scott – Taggart, William. 1935. Cotton Spinning. Volume I. Ninth Edition. Macmillan and Co., Limited.

London. 383 p.

T

Thornley, Thomas. 1908. Practical Treatise on Mule Spinning. Vol. II. John Heywood Ltd., Manchester

& London. 648 p.

V

VDE. Vorschriftenbuch des Verbandes Deutscher Elektrotechniker. Herausgegeben durch das

Generalsekretariat des VDE. Fünfzehnte Auflage. Nach dem Stande am 1. Januar 1928. Verlag

von Julius Springer. Berlin. 819 Seiten.

Vlček, Bohůmil. 1933. Handbuch der Weberei. Verlag von Julius Springer. Wien. 256 Seiten.

W

Weyrich, Paul. 1937. Das Färben und Bleichen der Textilfasern in Apparaten. Verlag von Julius Springer.

Berlin. 347 Seiten.