ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

I. ΤΕΧΝΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ. ΤΟΜΕΑΣ: ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΤΑΞΕΙΣ Α΄και Β΄.

Μαυράκης, Ιωάννης. 2002. Τεχνικό Σχέδιο. Α’ τάξη. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών

Βιβλίων. Αθήνα. Σελίδες 151.

Νικητάκος, Νικήτας & Μιχαηλίδης, Δημήτριος & Μαυρομιχάλης, Παναγιώτης. 2002. Επικοινωνίες.

Β’ τάξη. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα. Σελίδες 163.

Γρηγορόπουλος, Γρηγόριος & Φωκάς, Δημήτριος & Βούλγαρης, Στυλιανός. 2002. Ευστάθεια-

Μεταφορά Φορτίων. Β’ τάξη. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα.

Σελίδες 135.

II. ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ. 1954.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Ασημακόπουλου, Αντωνίου Ν. 1995. Εργαστήριο Θερμάνσεως-Ψύξεως-Κλιματισμού. Αθήνα.

Σελίδες 299.

Ασημακόπουλου, Αντωνίου Ν. 1997. Εργαστήριο Θερμάνσεως-Ψύξεως-Κλιματισμού. Αθήνα

Σελίδες 299.

Βασιλακόπουλου, Σπυρ. Ν. 2002. Ηλεκτρικές Μηχανές. Αθήνα. Σελίδες 310.

Βασιλακόπουλου, Σπυρ. Ν. 1993. Ηλεκτρικές Μηχανές. Αθήνα. Σελίδες 310.

Γκρός, Γεωργίου Ρ. 1995. Αντοχή υλικών. Αθήνα. Σελίδες 219.

Γκρός, Γεωργίου Ρ. 1996. Μηχανική. Αθήνα. Σελίδες 233.

Γκρός, Γεωργίου Ρ. 2002. Αντοχή υλικών. ‘Ιδρυμα Ευγενίδου. Αθήνα. 219 σελ.

Δανιήλ, Γ. Φ. 1993. Κινητήριες Μηχανές I. Αθήνα. Σελίδες 392.

Δανιήλ, Γ. Φ. 1995. Κινητήριες Μηχανές II. Αθήνα. Σελίδες 341.

Δανιήλ, Γ. Φ. 2001. Κινητήριες Μηχανές I. Ίδρυμα Ευγενίδου. Αθήνα. 392 σελ.

Δανιήλ, Γ. Φ. 2001. Κινητήριες Μηχανές II. Ίδρυμα. Ευγενίδου. Αθήνα. 341 σελ.

Δανιήλ, Γ. Φ. & Μιμηκόπουλου, Κ.Η. 1998. Ατμομηχανές. Ίδρυμα Ευγενίδου. Βιβλιοθήκη του Ναυτικού. Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Αθήνα. 416 σελ.

Δανιήλ, Γ. Φ. & Μιμηκόπουλου, Κ.Η. 1999. Ναυτικοί Ατμολέβητες. Ίδρυμα Ευγενίδου. Βιβλιοθήκη του Ναυτικού. Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Αθήνα. 470 σελ.

Δανιήλ, Γεωργίου Φ. & Μιμηκόπουλου, Κων. Ηρ. 1999. Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων. Ίδρυμα

Ευγενίδου. Εκπαιδευτικό κείμενο Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού. 421 σελ.

Δημαράκη, Αναστασίου & Ντούνη Χρήστου. 2001. Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα. Αθήνα.

Σελίδες 432.

Ζωγραφάκη, Εμ. Ν. 1995. Στοιχεία Ναυπηγίας. Ίδρυμα Ευγενίδου. Αθήνα. 261 σελ.

Ιωαννίδη, Δημητρ. I. 2001. Κλιματισμός. Αθήνα. Σελίδες 134.

Κοκκινάκη, Γεωργίου Κ. & Καρύδη, Γεωργίου Ιωάν. 1993. Ηλεκτροτεχνία I. Ίδρυμα Ευγενίδου. Αθήνα. 216 σελ.

Κοκκινάκη, Γεωργίου Κ. & Καρύδη, Γεωργίου Ιωάν. 1995. Ηλεκτροτεχνία II. Αθήνα. Σελίδες 221.

Κουζέλη, Θεοδ. Α. & Παναγιωτίδη, Παναγ. Χ. 1995. Αυτοκίνητα και Μηχανήματα Τεχνικών Έργων.

Αθήνα. Σελίδες 388.

Κουζέλη, Θεοδ. Α. 1994. Μηχανήματα ανυψώσεως και μετακινήσεως Υλικών. Αθήνα. Σελίδες 213.

Κουρεμένου, Δημητρίου Α. 1995. Ψυκτικές Μηχανές και Εγκαταστάσεις. Αθήνα. Σελίδες 469.

Λαζαρίδης, Λάζαρος Ε. 1989. Μηχανουργική Τεχνολογία. Ίδρυμα Ευγενίδου. Αθήνα. 448 σελ.

Λαζαρίδη, Λάζαρου Ε. 1997. Στοιχεία Μηχανών. Αθήνα. Σελίδες 250.

Λαζαρίδη, Λάζαρου Ε. 1995. Στοιχεία Μηχανών. Αθήνα. Σελίδες 250.

Παπαδανιήλ, Ελευθερίου Δ., & Σφαντζικόπουλου, Μιχαήλ Μ. 1994. Μηχανουργική Τεχνολογία.

Εργαστήριο II. Τεύχος Β’. Ίδρυμα Ευγενίδου. Αθήνα. 305 σελ.

Παππά, Αλέξανδρου Ι. & Αναγνωστοπούλου, Δημ. Ε. 1999. Μηχανολογικό Σχέδιο. Αθήνα.

Σελίδες 216.

Πετροπούλου, Π. Γ. 1994. Μηχανουργική Τεχνολογία. Εργαστήριο II. Τεύχος Α. Αθήνα. Σελίδες

323 + τριγωνομετρικοί χάρτες & περιεχόμενα.

Πετροπούλου, Π. Γ. 1995. Μηχανουργική Τεχνολογία. Εργαστήριο I. Αθήνα. Σελίδες 273.

Πετρόπουλου, Πέτρου Γ. 1997. Μεταλλουργία. Ίδρυμα Ευγενίδου. Αθήνα. 242 σελ.

Πετρόπουλου, Πέτρου Γ. 2001. Μηχανουργική Τεχνολογία. Εργαστήριο I. Ίδρυμα Ευγενίδου. Αθήνα. 273 σελ.

Τζιφάκι, Αετίου Χρ. 2001. Αυτοματισμός-Τηλεκίνησις Σύγχρονων Πλοίων. Αθήνα. Σελίδες 252.

Τσαγάκη, Εμμανουήλ Γ. 1985. Γενικά Ηλεκτρονικά. Αθήνα. Σελίδες 314.

Τσαγάκη, Εμμανουήλ Γ. 2001. Γενικά Ηλεκτρονικά. Ίδρυμα Ευγενίδου. Αθήνα. 314 σελ.

Φαμηλωνίδη, Γεωργίου Ιωσήφ. 1995. Ναυτική Τέχνη. Ίδρυμα Ευγενίδου. Εκπαιδευτικό κείμενο Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 391 σελ.

III. ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ. 1954.

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Α. Δ. Σ. Ε. Ν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Κλουδά, Σταματίου Γ. 2000. Αεριοστρόβιλοι. Αθήνα. Σελίδες 249.

Κολλινιάτη, Ιωάν. Εμμ. 1992. Ναυπηγεία. Αθήνα. Σελίδες 350.

Κολλινιάτη, Ιωάννου Εμ. 2000. Ευστάθεια – Φόρτωση. Ίδρυμα Ευγενίδου. Εκπαιδευτικόν Κείμενον Δημοσίων Σχολών Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Αθήνα. 392 σελ.

Κολλινιάτη, Ιωάννου Εμ. 2001. Ναυπηγία. Ίδρυμα Ευγενίδου. Βιβλιοθήκη του Ναυτικού. Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων. Αθήνα. 349 σελ.

Ντούνη, Χρ. & Δημαράκη, Αν. 1995. Ναυτιλία. Τόμος Β’ “ Αστρονομική Ναυτιλία . Ίδρυμα Ευγενίδου. Βιβλιοθήκη του Ναυτικού. Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Αθήνα. 561 σελ.

Ντούνη, Χρ. & Δημαράκη, Αν. 1997. Ναυτιλία. Ίδρυμα Ευγενίδου. Εκπαιδευτικό Κείμενο Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Αθήνα. 518 σελ.

Παγωνάρη, Κωνσταντίνου Ζ. 2000. Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική. Αθήνα. Σελίδες 430.

Παλληκάρη, Αθανασίου Ηλ. 1997. Ραδιοναυτιλία (Ηλεκτρονική Ναυτιλία). Ίδρυμα Ευγενίδου. Βιβλιοθήκη του Ναυτικού. Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Αθήνα. 270 σελ.

Παπαευαγγέλου, Τριαντάφυλλου Ι. 2001. Καύσιμα-Λιπαντικά. Αθήνα. Σελίδες 326.

Παπαϊωάννου, Ιωάννου Κ. 2001. Απόσπασμα Αστρονομικών Εφημερίδων. Αθήνα. Σελίδες 88.

Παπαϊωάννου, Ιωάννου Κ. 1992. Αποσπάσματα Πινάκων για επίλυση τριγώνου θέσεως στην

Αστρονομική Ναυτιλία. Αθήνα. Σελίδες 91.

Σπαρτιώτη, Γεωργίου Ε. & Μαργέτη, Γεωργίου Δ. 1995. Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου. Αθήνα.

Σελίδες 127.

Τσουκαλά, Ζαχαρία Δ. 1995. Ραντάρ. Ίδρυμα Ευγενίδου. Βιβλιοθήκη του Ναυτικού. Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Αθήνα. 320 σελ.

Τσουκαλά, Ζαχαρία Δ. 1997. Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα. Αθήνα. Σελίδες 259.

Τσουκαλά, Ζαχαρία Δ. 2002. Εκμετάλλευση Ραντάρ-Βοηθήματα Υποτυπώσεως. Αθήνα. Σελίδες 228

I. ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ. 1954.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Α΄

Δανιήλ, Γεωργίου Φ. & Ρεβίδη, Φραγκίσκου Κ. 1992. Κινητήριαι Μηχαναί-Τόμος Δεύτερος. Αθήνα.

Σελίδες 391.

Δανιήλ, Γεωργίου Φ. & Ρεβίδη, Φραγκίσκου Κ. 1994. Κινητήριες Μηχανές-Τόμος Δεύτερος. Αθήνα.

Σελίδες 397.

Δανιήλ, Γεωργίου Φ. & Ρεβίδη, Φραγκίσκου Κ. 1994. Κινητήριες Μηχανές-Τόμος Πρώτος. Αθήνα.

Σελίδες 408.

I. ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ. 1954.

Α΄ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Βάου, Ευαγγέλου. 1993. Αυτοκίνητο. Αθήνα. Σελίδες 238.

Καρμίρη, Αλεξίου Γ. 1993. Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Αθήνα. Σελίδες 271.

Κουζέλη, Θεοδώρου & Παρίκου , Γεωργίου. 1992. Μηχανολογικό Εργαστήριο. Τεύχος Δεύτερο.

Αθήνα. Σελίδες 341.

Κουζέλη, Θεοδώρου & Παρίκου ,Γεωργίου. 1991. Μηχανολογικό Εργαστήριο. Αθήνα. Σελίδες 206.

I. ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ. 1954.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Β΄

Αφένδρα, Κωνσταντίνου Γ. 1972. Μαθηματικά. Τόμος Πρώτος. Αθήναι. Σελίδες 396.

Δωρητής: Νίκος Μπελαβίλας. Ημερομηνία Απόκτησης: 15.11.2000. Παραλήπτης: Μ. Μαυροειδή.

Αφένδρα, Κωνσταντίνου Γ. 1969. Μαθηματικά. Τόμος Δεύτερος. Αθήναι. Σελίδες 415.

Δωρητής: Νίκος Μπελαβίλας. Ημερομηνία Απόκτησης: 15.11.2000. Παραλήπτης: Μ. Μαυροειδή.

Βασιλοπούλου, Ανδρ. Βασ. 1973. Χημεία. Αθήναι. Σελίδες 274.

Δωρητής: Νίκος Μπελαβίλας. Ημερομηνία Απόκτησης: 15.11.2000. Παραλήπτης: Μ. Μαυροειδή.

Κουγιουμζέλη, Θεοδώρου Γ. 1973. Φυσική. Τόμος Α΄. Αθήναι. Σελίδες 331.

Δωρητής: Νίκος Μπελαβίλας. Ημερομηνία Απόκτησης: 15.11.2000. Παραλήπτης: Μ. Μαυροειδή.