Τα νέα αποκτήματα του Μουσείου » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Τα νέα αποκτήματα του Μουσείου

Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2009 ο κος Κωνσταντίνος Φιλίππου που έχει δωρίσει μεγάλη συλλογή σχεδίων πλοίων και πλήρες ναυπηγικό γραφείο με τα όργανά του, ψηφιοποίησε με δικά του έξοδα τα περισσότερα σχέδια και έτσι είναι εύκολη η μελέτη τους από τους ενδιαφερόμενους ερευνητές στη βιβλιοθήκη του Μουσείου.

Ο κος Δημήτρης Βόϊκος, ναυτικός, δώρισε στο Μουσείο το Δεκέμβριο του 2009 τον εξοπλισμό του σιδεράδικου που διατηρούσε ο πατέρας του Γεώργιος Βόϊκος από τη δεκαετία του ’40 μέχρι το 1977. Το φυσερό που το συντηρούσε ο τσαγκάρης παππούς, το είχε αγοράσει μάλλον από παλιότερο σιδερά. Το αμόνι μαζί με όλα τα εργαλεία και το φυσερό θα αξιοποιηθούν στη νέα μουσειολογική μελέτη.

Ο κος Παύλος Αλιφραγκής, ξυλουργός, στις 19/01 δώρισε στο Μουσείο όλα τα ξυλουργικά του εργαλεία (πλάνη, σιγάστρα,πλάνες για κορδόνια, μεγάλη τανάλια και ένα ματικάπι -χειροκίνητο τρυπάνι). Τα εργαλεία αυτά με τα οποία ο κος Αλιφραγκής ξεκίνησε να δουλεύει στο Δήμο της Ερμούπολης, τα χρησιμοποίησε η οικογένειά του για τρείς γενιές. Τα ξυλουργικά εργαλεία από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα θα αξιοποιηθούν και αυτά στη νέα μουσειολογική μελέτη.