Τα αόρατα παιδιά » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Τα αόρατα παιδιά

Η έκθεση φωτογραφίας πραγματοποιήθηκε από 30 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009, βασισμένη σε υλικό που προσέφεραν οι φίλοι και οι φίλες του Μουσείου.

Τα αόρατα παιδιά

Η έκθεση ήταν μια μαρτυρία για τις δύσκολες συνθήκες ζωής των παιδιών και το ανθυγιεινό περιβάλλον παραγωγής στα εργοστάσια της Ερμούπολης του μεσοπολέμου. Το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών του Μουσείου περιλαμβάνει πλούσιο υλικό που καλύπτει τα θέματα αυτά.

Δείτε το έντυπο της έκθεσης.