ΠΕΝΕΔ » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

ΠΕΝΕΔ

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

ΠΕΝΕΔ – Πρόγραμμα Ενίσχυσης Νέου Ερευνητικού Δυναμικού, 2001.

Το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού – Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης συμμετείχε στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Νέου Ερευνητικού Δυναμικού ( ΠΕΝΕΔ ) 2001 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ως φορέας χρήστης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος « Τεχνολογίες πολιτισμού για την καταγραφή, ερμηνεία και μουσειολογική αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς ». Αξιοποίησε, δηλαδή, τα αποτελέσματα τεσσάρων διδακτορικών διατριβών που είχαν σαν αντικείμενο τη συλλογή του. Το ΠΕΝΕΔ 2001 εκπονήθηκε από το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με επιστημονική υπεύθυνη τη Χριστίνα Αγριαντώνη.

  • Γαρυφαλιά Λέκκα, “ Η εξέλιξη του      ελληνικού υφάσματος στο Αιγαίο : η     επιρροή της τεχνολογίας ύφανσης στο  σχεδιασμό ( design ) υφάσματος „ , Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας και  Επικοινωνίας, 2006
  • Αγγελική Αντωνίου, “ Προσαρμοστικές εκπαιδευτικές τεχνολογίες εμπνευσμένες      από τους επισκέπτες : μια μεθοδολογία για τη μελέτη και ανάπτυξη εκπαιδευτικών      εφαρμογών για μουσεία „ , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Επιστήμης και     Τεχνολογίας Υπολογιστών, 2009.

  • Σπυριδούλα Αράθυμου, “ Ελληνικά  βιομηχανικά αρχεία : καταγραφή,     ηλεκτρονική τεκμηρίωση και αξιοποίηση  „ , Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα     Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνιών, 2009.

  • Μαρία Μαυροειδή, “ Η ελληνική μηχανουργία 1920 – 1950 και η τεκμηρίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού „ , Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 2009.

Ερευνητικό πρόγραμμα “ Προκαταρκτικές δράσεις για την τεκμηρίωση της βιομηχανικής κληρονομιάς στο Αιγαίο „ .

Προκαταρκτικές δράσεις για την τεκμηρίωση της βιομηχανικής κληρονομιάς στο Αιγαίο, 2001 – 2004.

Το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού –Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης συμμετείχε, ως συνεργαζόμενος φορέας στο ερευνητικό πρόγραμμα “ Προκαταρκτικές δράσεις για την τεκμηρίωση της βιομηχανικής κληρονομιάς στο Αιγαίο „ του Υπουργείου Αιγαίου, το οποίο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Βασικοί άξονες του προγράμματος ήταν η καταγραφή των κυριοτέρων ιστορικών βιομηχανικών τόπων στα νησιά του Αιγαίου, η συγκρότηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και επισκέψιμου αρχείου ( με το σύνολο των πληροφοριών και ποικίλα τεκμήρια για τους βιομηχανικούς τόπους ) και η δημιουργία ενός πρότυπου εργαστηρίου αποκατάστασης ιστορικών κινητήριων μηχανών. Το εργαστήριο είναι εγκατεστημένο σε τμήμα του χώρου του πρώην εργοστασίου υφαντουργίας Βελισσαροπούλου. Αρχικά και πιλοτικά αποκαταστάθηκε σε αυτό ιστορική πετρελαιοκινητήρια μηχανή.

Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς

Τυπογραφία, κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά, Σεπτέμβριος 2001.

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης του , το Μουσείο συμμετείχε στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2001 που διοργανώνονται ετησίως από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι τριήμερες εκδηλώσεις του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης ( 21 – 23/9/2001 ) είχαν ως θέμα την “ Τυπογραφία, κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά „ .

Στόχος ήταν η εξοικείωση των μαθητών δημοτικών σχολείων με τη σημαντική τυπογραφική και εκδοτική παράδοση της Ερμούπολης, αλλά και με την τεχνική της τυπογραφίας μέσα από την επίδειξη της λειτουργίας ενός αποκατεστημένου τυπογραφικού πιεστηρίου από τη συλλογή του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης. Παράλληλος στόχος ήταν να συνδεθεί το παρελθόν της συριανής τυπογραφίας με το παρόν της, μέσα από τη συνάντηση παλαιών και νέων τυπογράφων.

Κατά τις εκδηλώσεις επιδεικνύονταν και ερμηνεύονταν στους επισκέπτες τα ποικίλα δείγματα της συριανής τυπογραφίας και λιθογραφίας ( τιμολόγια, επιστολόχαρτα, ετικέτες κονσερβών, βιβλία, εφημερίδες ) στο Μουσείο και τα τυπογραφικά μηχανήματα που εκτίθενται.

Το χειροκίνητο τυπογραφικό πιεστήριο επιπέδων πλακών τύπου Albion (1875 ), το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της συλλογής τυπογραφικών μηχανών του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης, έχει αποκατασταθεί και μπορεί να λειτουργήσει για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το πιεστήριο αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, έγινε επίδειξη της λειτουργίας του και τυπώθηκε σε αυτό ενθύμιο των εκδηλώσεων, το οποίο μοιράστηκε στους μαθητές και τους επισκέπτες.