Μουσειολογική μελέτη » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Μουσειολογική μελέτη

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μουσειολογική – μουσειογραφική μελέτη για την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων εκθέσεων του Μουσείου.