Ερευνητικό πρόγραμμα » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Ερευνητικό πρόγραμμα

Προκαταρκτικές δράσεις για την τεκμηρίωση της βιομηχανικής κληρονομιάς στο Αιγαίο, 2001-2004.

Το ΚεΤεΠο-ΒΜΕ συμμετείχε ως συνεργαζόμενος φορέας στο ερευνητικό πρόγραμμα “Προκαταρκτικές δράσεις για την τεκμηρίωση της βιομηχανικής κληρονομιάς στο Αιγαίο” του Υπουργείου Αιγαίου, το οποίο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Βασικοί άξονες του προγράμματος ήταν η καταγραφή των κυριότερων ιστορικών βιομηχανικών τόπων στα νησιά του Αιγαίου, η συγκρότηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και επισκέψιμου αρχείου (με το σύνολο των πληροφοριών και ποικίλα τεκμήρια για τους βιομηχανικούς τόπους) και η δημιουργία ενός πρότυπου εργαστηρίου αποκατάστασης ιστορικών κινητήριων μηχανών. Το εργαστήριο είναι εγκατεστημένο σε τμήμα του χώρου του πρώην εργοστασίου υφαντουργίας Βελισσαρόπουλου. Αρχικά και πιλοτικά αποκαταστάθηκε σε αυτό ιστορική πετρελαιοκινητήρια μηχανή.