Υφαντουργείο Βελισσαροπούλου » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Υφαντουργείο Βελισσαροπούλου

Στο χώρο αυτό στεγάζεται το μοναδικό στην Ελλάδα εργαστήριο αποκατάστασης και συντήρησης παλαιών μηχανημάτων και εργαλείων του Βιομηχανικού Μουσείου.

Εργαστήριο Συντήρησης

Το εργοστάσιο, που ιδρύθηκε το 1900-1905, διασώζεται ακέραιο. Λειτούργησε ως τη δεκαετία του 1960 ως υφαντουργείο και τυποβαφείο βαμβακερών. Στη συνέχεια περιήλθε στο Νεώριο και στέγασε τη θυγατρική του Νεωρίου Enfield Automotive, που επιχείρησε την παραγωγή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου “Enfield Neorion”.

Σήμερα στεγάζει στο μεγαλύτερο μέρος του το σούπερ-μάρκετ του Συλλόγου των Υπαλλήλων του Νεωρίου. Ένα μικρότερο τμήμα του κτιρίου ανήκει στο Δήμο της Ερμούπολης και εκχωρήθηκε για τις ανάγκες του ΚεΤεΠο.