Σκαγιοποιείο Αναιρούση » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Σκαγιοποιείο Αναιρούση

Πρόκειται για το μοναδικό σκαγιοποιείο του είδους που σώζεται στην Ευρώπη. Από τον Αύγουστο του 2010 που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, οι επισκέπτες μπορούν να αποκτήσουν μια βιωματική εμπειρία για τον τρόπο και τις συνθήκες που γινόταν η παραγωγή σκαγιών από μόλυβδο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Σκαγιοποιείο Αναιρούση

Tο κτίριο αυτό βρίσκεται σε μικρή απόσταση προς τα ανατολικά του συγκροτήματος Kατσιμαντή. Tο μικρό αυτό σκαγιοποιείο κτίσθηκε γύρω στο 1889. Αποτελείται από τον πύργο ψύξεως και τα περί αυτόν ισόγεια τμήματα και διασώζει τον αυθεντικό εξοπλισμό και τα εργαλεία του. Αγοράστηκε το 1995 από το Δήμο Ερμούπολης και εντάχθηκε στα έργα του ΚεΤεΠο.

Το κτίριο κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο το 1989 από τη Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού του ΥπΠο. Οι επεμβάσεις περιορίστηκαν στις ελάχιστες απαραίτητες εργασίες στήριξης στον πύργο ψύξης του μολύβδου, την αντικατάσταση της φθαρμένης στέγης, τη διάσωση του εξοπλισμού και τον καθαρισμό του εσωτερικού χώρου, με σκοπό να αναδειχθεί το κτίριο ως αυτοτελής μουσειακή ενότητα που επιδεικνύει στον επισκέπτη τη διαδικασία παραγωγής σκαγίων από μόλυβδο.