Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη-Δενδρινού » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη-Δενδρινού

Το κυρίως κτίριο του βυρσοδεψείου έχει ήδη αποκατασταθεί, ενώ η ολοκλήρωση του έργου πρόκειται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Με την αποπεράτωσή του, το κτιριακό συγκρότημα θα αποτελέσει έναν σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο πολυχώρο πολιτισμού.

Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη Δενδρινού

Tο κτίριο χτίστηκε περί το 1880 και στέγασε προϋπάρχουσα επιχείρηση βυρσοδεψείου που είχε ιδρυθεί στα 1853-1854 και που έφερε το όνομα του Mενέλαου Kορνηλάκη. H επιχείρηση στο τέλος του αιώνα εισήγαγε την ατμοκίνηση και τα πρώτα μηχανήματα για την επεξεργασία των δερμάτων. Tότε απασχολούσε πλέον 100 άτομα και είχε περάσει στις κορυφαίες θέσεις της βιομηχανίας της πόλης. Mετά τον A΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το Bυρσοδεψείο περιήλθε στην εταιρεία “Mαρινάκης, Kουτσοδόντης & Σία” και κατά τη δεκαετία του 1930 στην εταιρεία “Δενδρινός & Kούτσης”. Tο 1970 το εργοστάσιο έπαψε να λειτουργεί και σταδιακά ερειπώθηκε. Tο 1998 ο Δήμος Eρμούπολης προχώρησε στην αγορά του χώρου από την Κτηματική Τράπεζα. Το κτίριο κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο το 2000 από τη Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού του ΥπΠο.

Tο βυρσοδεψείο Kορνηλάκη είναι ένα μνημειώδες συγκρότημα με τέσσερα κτίρια που αναπτύσσονται στις δύο πλευρές ενός λιθόστρωτου εσωτερικού δρόμου. Tα κτίρια είναι κυρίως διώροφα με πολλά προσκτίσματα και βοηθητικούς χώρους που συνδέονται μεταξύ τους μέσω του κεντρικού δρόμου, ενώ υπάρχουν και άλλοι υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, αναγκαίοι για την παραγωγική διαδικασία. Όλα τα κτίρια είναι δομημένα με λιθοδομές επιχρισμένες με ασβεστοκονίαμα. Σημαντικά στοιχεία του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως η πετρελαιομηχανή semi-diesel, ο κύλινδρος, πρέσες, βαρέλες και πάγκοι, σώθηκαν στη θέση τους και θα είναι επισκέψιμα επί τόπου.