Χορηγοί » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Χορηγοί

Σε διαφορετικές περιόδους, το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης έχει επιχορηγηθεί από διάφορες πηγές και χορηγούς, σημαντικότεροι από τους οποίους υπήρξαν οι παρακάτω:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Κληροδότημα Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Σύρου

Ελληνικά Πετρέλαια