Προσωπικό » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Προσωπικό

    Υπεύθυνος ξεναγήσεων – παρουσιάσεων – πωλήσεων
    Αχιλλέας Δημητρόπουλος
    Εθελοντικός Συνεργάτης
    Ελένη Μενικίδου