Πρακτική άσκηση » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Πρακτική άσκηση

Το Μουσείο, στα πλαίσια του μηχανισμού της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απασχόλησε στο διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2010 έξι φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΜΣΠΣ στα παρακάτω αντικείμενα:

 1. Η ψηφιακή συλλογή του Μουσείου
  • ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης μηχανημάτων και αντικειμένων των συλλογών του Μουσείου (βιβλιογραφική αλλά και επιτόπια έρευνα, ενημέρωση των ψηφιακών τεκμηρίων)


 2. Το σκαγιοποιείο Αναιρούση – υλοποίηση της μουσειολογικής μελέτης
  • συμμετοχή στις εργασίες υλοποίησης της μελέτης


 3. Έκθεση για την Ελληνική Ατμοπλοΐα – το ναυάγιο του ατμόπλοιου Πατρίς
  • συμμετοχή στην προετοιμασία της έκθεσης (γραφιστικά, εκτυπώσεις, κατασκευές)


 4. Βοηθητικές εργασίες στο εργαστήριο αποκατάστασης και συντήρησης παλαιών μηχανημάτων και εργαλείων του Μουσείου
  • αποτύπωση των υλικοτεχνικών αναγκών του εργαστηρίου
  • τεκμηρίωση διαδικασιών και επιμέρους εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης (προδιαγραφή ένταξης συμπληρωματικών δεδομένων στην ψηφιακή συλλογή)

Το Μουσειο ευχαριστεί όλους τους νέους συνεργάτες του για την εθελοντική τους εργασία και ανανεώνει την πρόσκλησή του προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΤΜΣΠΣ για τη θερινή πρακτική άσκηση κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2011.