Εργαστήρια » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Εργαστήρια

Στο χώρο του ιστορικού υφαντουργείου Βελισσαροπούλου δημιουργήθηκε ένα πρότυπο εργαστήριο αποκατάστασης και συντήρησης παλαιών μηχανημάτων και εργαλείων από τις συλλογές του Βιομηχανικού Μουσείου. Από τα μηχανήματα που έχουν συντηρηθεί στο εργαστήριο ξεχωρίζουν μια ανέμη κλωστηρίου του 1920, η οποία προέρχεται από το εργοστάσιο Ζησιμάτου και μιά μασουρίστρα Markersdorf του 1925.

Εργαστήριο Συντήρησης

Ήδη έχουν συντηρηθεί μια ανέμη κλωστηρίου του 1920 (αποκτήθηκε από το εργοστάσιο Ζησιμάτου) και μια μασουρίστρα Markersdorf του 1925, ενώ στο πρόγραμμα αποκατάστασης των επόμενων μηνών βρίσκονται ακόμη το πρότυπο μοντέλο των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων Enfield, ένας μικρός ποδοκίνητος τόρνος, χειροκίνητες πρέσες και μηχανήματα έλασης, καθώς και ορισμένα αντικείμενα απο το σκαγιοποιείο Αναιρούση.

Εργαστήριο Συντήρησης

Για κάθε μηχάνημα ή αντικείμενο που συντηρείται, υπάρχει αντίστοιχη καρτέλα, συμπληρωμένη σύμφωνα με τις μουσειολογικές προδιαγραφές, στην οποία καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Τεκμηρίωση
  2. Φωτογραφική Καταγραφή
  3. Διαστάσεις

Στην τεκμηρίωση αξιοποιούνται όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από την εξέταση και την ταμπέλα της μηχανής ( αναγνώριση τεχνολογίας, χρονολογίας, άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών ). Προφορικές μαρτυρίες τεχνιτών και εργατών μας δίνουν πληροφορίες για το πού, πώς και πότε χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες μηχανές. Όσες από αυτές εκτίθενται σήμερα στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης αποτελούν ένα μικρό μόνο τμήμα της συλλογής του, αλλά καλύπτουν αρκετές θεματικές ενότητες και αναδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η αποκατάσταση στο εργαστήριο.