Επικοινωνία » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Επικοινωνία

Banner

Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης

Γεωργίου Παπανδρέου αρ.11

84100 Ερμούπολη Σύρος

Tηλέφωνο : 2281084762 και 2281081243

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : info@ketepo.gr