Διοίκηση » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Διοίκηση

Το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού – Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης ανήκει στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και λειτουργεί υπό την εποπτεία του.

Σύλλογος Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης

Κατά τα διεθνή πρότυπα και τις πρακτικές που ακολουθούν τα μεγάλα μουσεία σε όλο τον κόσμο, το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης υποστηρίζεται από έναν σύλλογο ιδιωτών, τον Σύλλογο Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης, ο οποίος έχει ως σκοπό ύπαρξης τη συμβολή και αρωγή προς το έργο του Μουσείου προβάλλοντάς το και συνδέοντας τις δραστηριότητές του με την τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ειδικότερα, ο Σύλλογος Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων και ποικίλων εκδηλώσεων, την απόκτηση σημαντικών εκθεμάτων, την εύρεση πόρων και εθελοντικής εργασίας, καθώς και την προώθηση, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, της παρουσίας και της επιρροής του Μουσείου.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από τα παρακάτω πρόσωπα:

Μαργαρίτα Καλουτά, Πρόεδρος

Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών, Συντ/χος τραπεζικός, από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης και μέλος του Δ.Σ. από το 2010.

Ειρήνη Δράκου, Αντιπρόεδρος

Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης και Ελληνική Φιλολογία στο Παν/μιο Ιωαννίνων με ειδικότητα στην Παιδαγωγική.

Έχει ασχοληθεί με θέματα εναλλακτικής διδασκαλίας όπως είναι τα χωρο-ευαίσθητα παιχνίδια και δραστηριότητες στα πλαίσια προγραμμάτων πολιτισμού, ιστορίας, περιβάλλοντος. Επίσης, με το ερασιτεχνικό θέατρο, την ιστιοπλοα, τα κοινά του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. Διαβάζει και ταξιδεύει πολύ.

Αλέξης Μαραντζίδης, Γενικός Γραμματέας

Μηχανολόγος- Μηχανικός

Γεώργιος Φρέρης, Ειδικός Γραμματέας

Εκπαιδευτικός Δ.Ε. με ειδικότητα Μηχανολόγου Π.Ε. 17.

Βεντούρης Πρίντεζης, Ταμίας

Αυτοκινητιστής, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ιστορικών Οχημάτων Σύρου, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σύρου- Ερμούπολης (2011-2014), εργοδηγός Μ.Ε.Κ.

Ντίνα Συκουτρή-Ανδρειωμένου, Μέλος

Εργαστήριο Λουκουμοποιας

Γρηγόρης Μισκεδάκης, Μέλος

Δικηγόρος. Γεννήθηκε το 1979 στη Σύρο και ασκεί τη δικηγορία από το 2007. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου από το Μάρτιο του 2011 έως το Φεβρουάριο του 2014.