Διάφορες » Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης - Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού

Διάφορες

Ένα μέλλον χωρίς παιδική εργασία. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Μετάφραση: Τούλα Σιέτη. Εκδόσεις: “Οδυσσέας”, Αθήνα 2003, σελίδες 139.

Αλίκη Βαξεβάνογλου. Η κοινωνική υποδοχή της Καινοτομίας. Το παράδειγμα του εξηλεκτρισμού στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 56 – Πρόγραμμα: Ιστορία επιχειρήσεων και Βιομηχανική Αρχαιολογία, Αθήνα 1996, σελίδες 182.